برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  71 , شماره  2 ; از صفحه 341 تا صفحه 354 .
 
عنوان مقاله: 

شناسايي مناطق آسيب پذير پوشش گياهي به خشکسالي با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردي: استان بوشهر)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، ایران
 
چکیده: 
به منظور درک بهتر تأثير خشکسالي بر روي پوشش گياهي در منطقه خشک بردخون واقع در جنوب غرب ايران، آناليز تصاوير ماهواره اي MODIS با فاصله زماني 16روزه، طي سال هاي 2000-2015 با استفاده از شاخص هاي پوشش گياهي NDVI، EVI، SAVI، روش SPI، نمونه برداري ميداني و سيستم اطلاعات جغرافيايي در طول فصل رشد انجام گرديد. در تحقيق حاضر، نقشه واقعيت زميني با روش نمونه گيري و پيمايش هاي ميداني تهيه و سپس اطلاعات مربوط به پوشش متعلق به 290 پلات در قالب 29 واحد نمونه برداري جمع آوري گرديد. سپس ميزان همبستگي بين شاخص هاي گياهي و داده هاي ميداني محاسبه، و براي هر شاخص، مدل پوشش گياهي بدست آمد. به منظور بررسي اثر خشکسالي بر پوشش گياهي، خشکسالي با استفاده از روش SPIاز داده هاي بارندگي 14 ايستگاه هواشناسي درون و اطراف منطقه مورد مطالعه، در بازه زماني مشابه با تصاوير ماهواره اي استخراج گرديد. نتايج تحقيق نشان داد که شاخص NDVI بيشترين همبستگي (R2=0. 56) را بين شاخص ها دارد و جهت تهيه نقشه درصد پوشش گياهي انتخاب گرديد. بررسي بين مقادير شاخص NDVI با شاخص خشکسالي در بازه هاي زماني مختلف نشان داد که بيشترين همبستگي بين شاخص پوشش گياهي با SPIشش ماهه وجود دارد. بر اساس آناليز شاخص خشکسالي مشخص شد که منطقه مورد مطالعه در سال 2012 شديدترين خشکسالي و سال 2004 بهترين وضعيت ترسالي را تجربه کرده است. همين روند تغييرات در پوشش گياهي بر اساس شاخص NDVI مشاهده شد. مقايسه تصاوير طبقه بندي شده بين سال هاي 2012 و 2004 (با تغيير 42 درصدي پوشش گياهي ضعيف) نشان دهنده اثر خشکسالي بر روي پوشش گياهي در منطقه مورد مطالعه است. نتايج نشان داد، همبستگي بين SPI و شاخص پوشش گياهي مي تواند براي شناسايي خشکسالي کشاورزي مفيد باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بحرینی، ف.، و پناهی، ف.، و جعفری، م.، و ملکیان، آ. (1397). شناسایی مناطق آسیب پذیر پوشش گیاهی به خشکسالی با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی: استان بوشهر). مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران), 71(2 ), 341-354. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469250Vancouver : کپی

بحرینی فاطمه، پناهی فاطمه، جعفری محمد، ملکیان آرش. شناسایی مناطق آسیب پذیر پوشش گیاهی به خشکسالی با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی: استان بوشهر). مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران). 1397 [cited 2021December07];71(2 ):341-354. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469250IEEE : کپی

بحرینی، ف.، پناهی، ف.، جعفری، م.، ملکیان، آ.، 1397. شناسایی مناطق آسیب پذیر پوشش گیاهی به خشکسالی با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی: استان بوشهر). مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران), [online] 71(2 ), pp.341-354. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469250. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 168 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی