برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1397 , دوره  13 , شماره  4 ; از صفحه 480 تا صفحه 492 .
 
عنوان مقاله: 

کارکردهاي اجرايي و تفکر خلاق در دوزبانه ها و يک زبانه هاي سالمندان 60 تا 80 ساله شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 
چکیده: 
اهداف: هدف اين پژوهش مقايسه کارکردهاي اجرايي و تفکر خلاق در دوزبانه ها و يک زبانه هاي سالمند بود. مواد و روش ها: روش پژوهش اين تحقيق از نوع مطالعات توصيفي و علي و مقايسه اي است. جامعه آماري در اين پژوهش همه سالمنداني بودند که براي گذراندن اوقات فراغت در پارک هاي سطح شهر تهران حضور پيدا مي کنند. در اين پژوهش 100 نفر سالمند (50 نفر تک زبانه فارسي و 50 نفر دو زبانه آذري فارسي) در دامنه سني 60 تا 80 سال به روش نمونه گيري دردسترس با درنظرگرفتن ملاک هاي ورودي و خروجي و همچنين متغيرهاي مدنظر پژوهش همچون سن، وضعيت تاهل، ميزان تحصيلات، تک زبانه و دو زبانه بودن، وضعيت اقتصادي انتخاب و مطالعه شدند. همه سالمندان مطالعه شده ساکن شهر تهران، کاملا هوشيار و قادر به پاسخگويي به آزمون ها و دردسترس بودند. براي گردآوري اطلاعات از ابزارهاي اندازه گيري خرده مقياس فراخناي ارقام آزمون هوش وکسلر بزرگسالان، آزمون دي 2، آزمون عملکرد مداوم و آزمون تفکر خلاق تورنس استفاده شد. يافته ها: روش تحليل داده ها، آزمون تحليل واريانس چندمتغيري و آزمون مقايسه هاي زوجي بود. طبق نتايج پژوهش بين ميانگين دو گروه سالمندان تک زبانه و دوزبانه در حافظه ارقام مستقيم، حافظه ارقام معکوس و کل حافظه کاري، همچنين در ابعاد توجه انتخابي در ابعاد بازداري شناختي در خلاقيت کل و ابعاد آن، تفاوت معني داري از نظر آماري وجود دارد و اين معني داري به نفع ميانگين گروه سالمندان دوزبانه است. نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد دوزبانگي در طول زندگي مي تواند باعث بهبود عملکرد شناختي شود. در اين راستا پيشنهاد مي شود در تحقيقات آتي ضمن بررسي اثر دوزبانگي در پيشگيري از دمانس، با توجه به پيامدهاي مثبت دوزبانگي، افراد ترغيب به يادگيري زبان دوم شوند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسینی زاده، ن.، و عبدالهی، م.، و شهقلیان، م. (1397). کارکردهای اجرایی و تفکر خلاق در دوزبانه ها و یک زبانه های سالمندان 60 تا 80 ساله شهر تهران. سالمند, 13(4 ), 480-492. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468826Vancouver : کپی

حسینی زاده نسیم السادات، عبدالهی محمدحسین، شهقلیان مهناز. کارکردهای اجرایی و تفکر خلاق در دوزبانه ها و یک زبانه های سالمندان 60 تا 80 ساله شهر تهران. سالمند. 1397 [cited 2021May14];13(4 ):480-492. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468826IEEE : کپی

حسینی زاده، ن.، عبدالهی، م.، شهقلیان، م.، 1397. کارکردهای اجرایی و تفکر خلاق در دوزبانه ها و یک زبانه های سالمندان 60 تا 80 ساله شهر تهران. سالمند, [online] 13(4 ), pp.480-492. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468826. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 107 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی