نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1397 , دوره  9 , شماره  4 ; از صفحه 662 تا صفحه 675 .
 
عنوان مقاله: 

مدل يابي هنجار شکل يابي مسکن روستايي اقليم سرد و کوهستاني استان اردبيل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دپارتمان معماری، آموزشکده فنی رازی اردبیل، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان اردبیل
 
چکیده: 
هدف از اين مقاله، بررسي نقش هنجارها بر شکل يابي مسکن روستايي در حوزه اقليمي سرد و کوهستاني استان اردبيل در قالب مدل علي است. بعد از شناسايي سکونتگاه هايي روستايي با ارتفاع بين 1500 تا 2150 متر از سطح دريا در حوزه سرد و کوهستاني استان، با استفاده از فرمول کلاين، تعداد 270 نفر پرسشگر در بين 27 روستاي جامعه هدف محاسبه و به شيوه هدف دار انتخاب گرديد. از هر 27 روستاي نمونه، 10 نفر انتخاب گرديد تا به 50 سؤال پرسشنامه مربوط به ديدگاه ساکنين در شکل يابي مسکن پاسخ دهند. روش پژوهش حاضر از نوع علي-همبستگي بوده که به صورت پيمايشي انجام مي گيرد. همچنين ميزان پايايي اين ابزار با استفاده از روش آلفاي کرونباخ، 905/0 =α به دست آمده است. با استفاده از روش تحليل مسير و رگرسيون و تعيين اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرها بر هنجارهاي شکل يابي مسکن روستايي موردبررسي قرار گرفت. يافته هاي تحقيق نشان داد که متغيرهاي هم شکلي (تشابه) در برپايي مسکن و جغرافيايي/اقليمي به عنوان عامل هاي مستقل به طور مستقيم و متغيرهاي اقتصادي/معيشتي، هنجار مقياس و تناسبات و فرهنگي/سنتي به طور غيرمستقيم و به عنوان عامل هاي ميانجي بر هنجار شکل يابي مسکن روستايي اقليم سرد و کوهستاني استان اردبيل تأثير دارند. بالاترين متغيرهاي پيش بين کننده هنجار شکل يابي مسکن روستايي را اقتصادي/معيشتي، مقياس/تناسبات و هم شکلي (تشابه) در برپايي مسکن معرفي کرده است. بالاترين مقدار تأثير مربوط به مؤلفه اقتصادي/معيشتي است که مقدار آن 405/0 است و متغير بعدي، مقياس و تناسبات است که مقدار آن 373/0 است و سپس متغير هم شکلي (تشابه) در برپايي مسکن با ضريب 320/0 است. ضمن اينکه همبستگي متغير فرهنگي/سنتي با هنجار شکل يابي مسکن روستايي معني دار نشده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فریدون زاده، ح.، و سرتیپی پور، م.، و صالح صدق پور، ب.، و براتی، ن. (1397). مدل یابی هنجار شکل یابی مسکن روستایی اقلیم سرد و کوهستانی استان اردبیل. پژوهش های روستایی, 9(4 ), 662-675. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468818Vancouver : کپی

فریدون زاده حسن، سرتیپی پور محسن، صالح صدق پور بهرام، براتی ناصر. مدل یابی هنجار شکل یابی مسکن روستایی اقلیم سرد و کوهستانی استان اردبیل. پژوهش های روستایی. 1397 [cited 2022May23];9(4 ):662-675. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468818IEEE : کپی

فریدون زاده، ح.، سرتیپی پور، م.، صالح صدق پور، ب.، براتی، ن.، 1397. مدل یابی هنجار شکل یابی مسکن روستایی اقلیم سرد و کوهستانی استان اردبیل. پژوهش های روستایی, [online] 9(4 ), pp.662-675. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468818. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 268 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی