برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1397 , دوره  9 , شماره  5 ; از صفحه 521 تا صفحه 529 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش مبتني بر الگوي فرانظري بر همبستگي فرآيندهاي تغيير و موازنه تصميم گيري مصرف صبحانه در دانش آموزان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: الگوي فرانظري از مدل هاي پرکاربرد در تغيير رفتار است. فرآيندهاي تغيير و موازنه تصميم گيري از سازه هاي اين الگو هستند. هدف اين مطالعه تاثير آموزش مبتني بر الگوي فرانظري در همبستگي بين فرآيندهاي تغيير و موازنه تصميم گيري دانش آموزان در مصرف صبحانه بود. روش کار: در اين مطالعه نيمه تجربي290 دانش آموز مقطع راهنمايي شهر جيرفت در دو گروه تجربي و کنترل و هرکدام 145 نمونه بررسي شدند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه استاندارد بود. مداخله آموزشي بر اساس الگوي فرانظري انجام گرفت. داده ها قبل و 3 ماه پس از آموزش گردآوري شد. ورود داده ها با استفاده از نرم افزار آماري spss-19 و آزمون هاي آماري من-ويتني و ضريب همبستگي اسپيرمن، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: مداخله آموزشي بر فرآيندهاي تغيير و موازنه تصميم گيري موثر و آزمون من-ويتني براي هر دو پس از مداخله معني دار بوده است. همچنين ضريب همبستگي بين اين دو سازه بعد از مداخله در گروه مداخله از 427/0 به 476/0 افزايش يافته و معني دار بود. در صورتي که ضريب همبستگي در گروه شاهد از 478/0 به 379/0 کاهش يافته است. نتيجه گيري: مداخله آموزشي مبتني بر الگوي فرانظري بر ضريب همبستگي بين فرآيندهاي تغيير و موازنه تصميم گيري دانش آموزان در مصرف صبحانه موثر بود. بنابراين پيشنهاد مي شود در مداخلات آموزشي براي مصرف صبحانه فرآيندهاي تغيير و موازنه تصميم گيري به طور ويژه مدنظر قرار بگيرند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

پورنارانی، ر.، و حسنی، ل.، و آقاملایی، ت.، و محسنی، ش. (1397). تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی فرانظری بر همبستگی فرآیندهای تغییر و موازنه تصمیم گیری مصرف صبحانه در دانش آموزان. سلامت و بهداشت اردبیل, 9(5 ), 521-529. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468806Vancouver : کپی

پورنارانی رضا، حسنی لاله، آقاملایی تیمور، محسنی شکراله. تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی فرانظری بر همبستگی فرآیندهای تغییر و موازنه تصمیم گیری مصرف صبحانه در دانش آموزان. سلامت و بهداشت اردبیل. 1397 [cited 2021April12];9(5 ):521-529. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468806IEEE : کپی

پورنارانی، ر.، حسنی، ل.، آقاملایی، ت.، محسنی، ش.، 1397. تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی فرانظری بر همبستگی فرآیندهای تغییر و موازنه تصمیم گیری مصرف صبحانه در دانش آموزان. سلامت و بهداشت اردبیل, [online] 9(5 ), pp.521-529. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468806>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 71 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی