برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تير 1397 , دوره  25 , شماره  169 ; از صفحه 89 تا صفحه 97 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات ضدميکروبي نانوذرات ترکيبي مس و آلومينيوم-اکسيد روي و اثرات سينرژيستي با بيوسايديهاي مختلف بر عليه باسيلوس سرئوس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه صنایع غذایی، دانشگاه آزاد نیشابور، نیشابور، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: نانوذرات اکسيدهاي فلزي اثرات ضد ميکروبي در برابر دامنه وسيعي از ميکروارگانيسم­ ها دارند. هدف از اين تحقيق بررسي اثر نانوذرات ترکيبي مس و آلومينيوم-اکسيد روي و اثرات سينرژيستي آنها با بيوسايدهاي متداول عليه باسيلوس سرئوس است. روش کار: در اين تحقيق سنتز نانوذرات ترکيبي مس-اکسيد روي، آلومينيوم-اکسيد روي به روش رسوب همزمان و بررسي ويژگي هاي نانوذرات با استفاده از FTIR، XRD و TEM صورت گرفت. اثرات ضد ميکروبي نانوذرات توسط روش قطر هاله عدم رشد و اثرات سينرژيستي نانوذرات با ساير بيوسايدهاي متداول توسط انديس کسر غلظت مهاري تعيين شد. يافته ­ ها: قطر هاله عدم رشد در مورد نانوذرات اکسيد روي، نانوذرات ترکيبي مس-اکسيد روي و آلومينيوم-اکسيد روي به ترتيب برابر با 5/16، 26 و 20 ميلي متر بود. در بررسي اثرات سينرژيست نانوذرات ترکيبي با دو ماده ضد ميکروبي متداول شامل پراکسيد هيدروژن و هيپوکلريت سديم مشخص گرديد که هر دو اين نانوذرات با اين ترکيبات ضد ميکروبي اثر هم افزايي و سينرژيست دارند. نتيجه­ گيري: مي­ توان نتيجه­ گيري کرد افزودن عناصر مس و آلومينيوم در ساختار اکسيد روي سبب بهبود اثرات ضد ميکروبي آن مي­ گردد. همچنين ترکيبات ضد ميکروبي متداول (پراکسيد هيدروژن و هيپوکلريت سديم) با نانوذرات ترکيبي مس و آلومينيوم-اکسيد روي اثرات سينرژيستي دارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

دیدار، ز. (1397). بررسی اثرات ضدمیکروبی نانوذرات ترکیبی مس و آلومینیوم-اکسید روی و اثرات سینرژیستی با بیوسایدیهای مختلف بر علیه باسیلوس سرئوس. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), 25(169 ), 89-97. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468729Vancouver : کپی

دیدار زهره. بررسی اثرات ضدمیکروبی نانوذرات ترکیبی مس و آلومینیوم-اکسید روی و اثرات سینرژیستی با بیوسایدیهای مختلف بر علیه باسیلوس سرئوس. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1397 [cited 2021April20];25(169 ):89-97. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468729IEEE : کپی

دیدار، ز.، 1397. بررسی اثرات ضدمیکروبی نانوذرات ترکیبی مس و آلومینیوم-اکسید روی و اثرات سینرژیستی با بیوسایدیهای مختلف بر علیه باسیلوس سرئوس. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), [online] 25(169 ), pp.89-97. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468729. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی