برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  9 , شماره  3 ; از صفحه 291 تا صفحه 301 .
 
عنوان مقاله: 

همبستگي رفتار تغذيه اي با اضافه وزن و چاقي دختران دانش ‫ آموز ابتدايي شهر انزلي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: از آنجا که در ايران، شيوع چاقي و اضافه وزن، در دختران دبستاني بيشتر از پسران است و نيز عادات تغذيه اي در سنين پايين شکل مي‫ گيرد، اين مطالعه با هدف بررسي همبستگي رفتار تغذيه اي با اضافه وزن و چاقي دختران دانش آموز پايه چهارم تا ششم شهر انزلي در سال 1394 انجام شد. روش کار: در اين مطالعه توصيفي-همبستگي، 210 دانش آموز دختر مقطع ابتدايي با استفاده از روش نمونه گيري خوشه‫ اي دو مرحله اي، به صورت تصادفي انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه پايا و روا مشتمل بر مشخصات جمعيت شناختي، پرسشنامه پژوهشگرساخته رفتار تغذيه اي شامل ابعاد وضعيت تغذيه اي، عادات غذايي و دسته بندي مواد غذايي بود. اندازه گيري شاخص هاي تن سنجي (BMI) با استفاده از متر و ترازو انجام شد. روايي محتواي پرسشنامه توسط 10 نفر از اعضاي هيات علمي دانشکده بهداشت (رشته هاي آموزش بهداشت، تغذيه و آمار زيستي) و پايايي آن با محاسبه آلفاي کرونباخ (75/0(a= بررسي و تاييد شد، تحليل داده ها با نرم افزار SPSS-16 و آزمون هاي کاي اسکوئر، همبستگي و فيشر انجام شد. يافته ها: همبستگي آماري معنا داري بين وضعيت حذف وعده هاي اصلي غذايي و اضافه وزن و چاقي وجود داشت (01/0p<). رابطه معني داري بين مصرف تنقلات با اضافه وزن و چاقي ديده شد (02/0p<). همچنين رابطه معني‫ داري بين انتخاب غذاي سالم و شاخص توده بدني وجود داشت (002/0p=). نتيجه گيري: از آنجا که رفتار تغذيه اي دختران دانش آموز با اضافه وزن و چاقي همبستگي داشت، لذا رعايت مصرف مواد غذايي سالم و عدم مصرف مواد غذايي ناسالم و تنقلات در وعده هاي غذايي آنان ضروري است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 112
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی