نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوارض و مرگ ومير نوزادان دچار سندرم ديسترس تنفسي تحت درمان با سورفاکتانت در دو روش تزريق با ونتيلاتور و تزريق با تهويه دستي دربيمارستان بعثت سنندج طي سالهاي 1391 تا 1392

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات توسعه بالینی، بیمارستان بعثت سنندج، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: ديسترس تنفسي نوزاد، از علت هاي اصلي مرگ و مير نوزادان نارس به شمار مي رود. يکي از درمان هاي استاندارد آن سورفاکتانت مي باشد. مطالعه حاضر با هدف مقايسه مرگ و مير و عوارض درمان با سورفکتانت در دو روش تزريق با تهويه مکانيکي و تزريق با تهويه دستي در نوزادان نارس بستري در بخش NICU بيمارستان بعثت سنندج انجام شده است. روش کار: در اين مطالعه کوهورت گذشته نگر، 160 نوزاد مبتلا به سندرم ديسترس تنفسي مورد مطالعه قرار گرفتند. در 2/53 درصد (85 نفر) از نوزادان تزريق سورفاکتانت با ونتيلاتور و در 8/46 درصد (75 نفر) از آن ها تزريق با تهويه دستي انجام شده بود. جهت آناليز داده ها از نرم افزار آماري STATA 11 و آمار توصيفي و آزمون هاي آماري کاي دو و تي تست استفاده شد. يافته ها: از مجموع 160 نوزاد، 116 نفر (69%) دختر و 52 نفر (31%) پسر بودند. ميانگين مدت زمان استفاده از ونتيلاتور (024/0p=) و همچنين ميانگين مدت زمان نياز به اکسيژن (018/0p=) در دو گروه تفاوت آماري معني داري داشت. بروز پنوموتوراکس، بروز ديسپلازي برونکوپولمونر (Bronchopulmonar Dysplasia-BPD) و بروز مرگ و مير در دو گروه متفاوت بود ولي اين تفاوت از لحاظ آماري معني دار نبود. نتيجه گيري: نتايج نشان داد مدت زمان نياز به تهويه مکانيکي در روش تزريق سورفاکتانت با کمک ونتيلاتور کمتر از روش تهويه دستي مي باشد. با توجه به ميزان عوارض کمتر اين روش تزريق به عنوان روش کم عارضه تري نسبت به تزريق با تهويه دستي مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

منصوری، م.، و جنانی، س.، و چاوشی، د.، و محقق، پ.، و همت پور، س.، و فتح اله پور، ا.، و مرادی، ق. (1396). بررسی عوارض و مرگ ومیر نوزادان دچار سندرم دیسترس تنفسی تحت درمان با سورفاکتانت در دو روش تزریق با ونتیلاتور و تزریق با تهویه دستی دربیمارستان بعثت سنندج طی سالهای 1391 تا 1392. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), 24(155 ), 66-72. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468656Vancouver : کپی

منصوری مجید، جنانی سمیه، چاوشی دلنیا، محقق پگاه، همت پور سیروس، فتح اله پور اسداله، مرادی قباد. بررسی عوارض و مرگ ومیر نوزادان دچار سندرم دیسترس تنفسی تحت درمان با سورفاکتانت در دو روش تزریق با ونتیلاتور و تزریق با تهویه دستی دربیمارستان بعثت سنندج طی سالهای 1391 تا 1392. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1396 [cited 2022August09];24(155 ):66-72. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468656IEEE : کپی

منصوری، م.، جنانی، س.، چاوشی، د.، محقق، پ.، همت پور، س.، فتح اله پور، ا.، مرادی، ق.، 1396. بررسی عوارض و مرگ ومیر نوزادان دچار سندرم دیسترس تنفسی تحت درمان با سورفاکتانت در دو روش تزریق با ونتیلاتور و تزریق با تهویه دستی دربیمارستان بعثت سنندج طی سالهای 1391 تا 1392. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), [online] 24(155 ), pp.66-72. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468656. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 152 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی