برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  8 , شماره  3 ; از صفحه 289 تا صفحه 297 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل موثر بر رفتار‬ هاي تغذيه‬ اي سالم رابطان بهداشتي شهر رشت بر اساس مدل پرسيد-پروسيد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
 
چکیده: 
مقدمه و هدف: سلامتي و رفتار با يکديگر مرتبط هستند و بسياري از بيماري ها در رفتارها و عادات نادرست افراد ريشه دارند. لذا پيشگويي يا تعيين رفتار براي جستجوي اقدامات موثر در جهت کاهش ابتلا به بيماري ها و ارتقاي سلامتي مفيد است. اين پژوهش با هدف تعيين عوامل موثر بر رفتار تغذيه اي رابطان بهداشتي، بر اساس مدل پرسيد-پروسيد انجام شد. روش کار: پژوهش از دسته مطالعات توصيفي، تحليلي و مقطعي بود. جامعه و محيط پژوهش 153 نفر از رابطان بهداشتي فعال در مراکز بهداشتي درماني و پايگاههاي بهداشتي شهر رشت در سال 1394 بودند که به روش سرشماري انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه خودايفاي روا و پايا و بر اساس مدل پرسيد-پروسيد بود. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار آماري SPSS-18 و شاخصهاي آمار توصيفي و تحليلي استفاده شد. يافته ها: ميانگين سني رابطان 11/9 ± 03/43 سال بود. همه سازه هاي مدل پرسيد پروسيد شامل: آگاهي (0001/0p<، 296/0=β ) و نگرش (0001/0p<، 396/0=β )، عوامل تقويت کننده (02/0p<، 155/0=β ) و قادر کننده (03/0p<، 144/0=β )، پيشگويي کننده رفتار تغذيه اي بودند. بر اساس آزمون رگرسيون خطي، سازه هاي الگوي پرسيد-پروسيد در مجموع توانستند توضيح دهنده 40 درصد تغييرات رفتار تغذيه اي سالم باشند (0001/0>p، 400/0=R2). بين تمامي سازههاي مدل پرسيد با رفتار تغذيه اي، همبستگي مستقيم و معني داري مشاهده شد (05/0>p). نتيجه گيري: نگرش، آگاهي و عوامل تقويت کننده و قادر کننده به ترتيب، مهمترين عوامل موثر بر رفتار تغذيه اي بودند. وضعيت نگرش و عوامل تقويت کننده، مطلوب و ساير سازه ها در سطح متوسط بودند. با توجه به همبستگي مستقيم بين سازه هاي مدل پرسيد و رفتار تغذيه اي رابطان بهداشتي، پيشنهاد مي شود مداخلات آموزشي مقتضي بر اساس مدل پرسيد-پروسيد به منظور ارتقاي رفتارهاي تغذيه اي صورت گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مهرابیان، ف.، و کسمایی، پ.، و عطرکارروشن، ز.، و مهدوی روشن، م.، و دفاعی، م. (1396). بررسی عوامل موثر بر رفتار‬ های تغذیه‬ ای سالم رابطان بهداشتی شهر رشت بر اساس مدل پرسید-پروسید. سلامت و بهداشت اردبیل, 8(3 ), 289-297. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468489Vancouver : کپی

مهرابیان فردین، کسمایی پریسا، عطرکارروشن زهرا، مهدوی روشن مرجان، دفاعی مریم. بررسی عوامل موثر بر رفتار‬ های تغذیه‬ ای سالم رابطان بهداشتی شهر رشت بر اساس مدل پرسید-پروسید. سلامت و بهداشت اردبیل. 1396 [cited 2021May16];8(3 ):289-297. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468489IEEE : کپی

مهرابیان، ف.، کسمایی، پ.، عطرکارروشن، ز.، مهدوی روشن، م.، دفاعی، م.، 1396. بررسی عوامل موثر بر رفتار‬ های تغذیه‬ ای سالم رابطان بهداشتی شهر رشت بر اساس مدل پرسید-پروسید. سلامت و بهداشت اردبیل, [online] 8(3 ), pp.289-297. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468489. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 154 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی