برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  6 , شماره  23 ; از صفحه 145 تا صفحه 175 .
 
عنوان مقاله: 

مدلي براي انطباق سازمان هاي آموزشي با ملزومات هوشمندي کسب و کار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی، همدان
 
چکیده: 
هوشمندي کسب وکار به عنوان يک فلسفه مديريتي و ابزاري جهت کمک به سازمان ها براي مديريت و تصفيه اطلاعات، يکي از نوآوري هاي مهم در عرصه فناوري اطلاعات است که سازمان ها براي کسب منافع حاصل از آن نيازمند انطباق با آن هستند. بر اين اساس ارائه مدلي براي انطباق سازمان هاي آموزشي با پديده هوشمندي کسب وکار، انگيزه و هدف انجام اين پژوهش است. براي نيل به اين هدف، در اين مقاله از روش توصيفي-پيمايشي و مطالعه موردي شهرستان اسدآباد استفاده شده است. با توجه به تمرکز اين پژوهش روي سازمان هاي آموزشي، جامعه آماري پژوهش شامل 145 نفر اعضا هيئت علمي و کارکنان 5 دانشگاه شهرستان اسدآباد در نظر گرفته شده اند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران شامل 106 نفر بود که به صورت تصادفي انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسش نامه استفاده شده است. با مطالعه پيشينه پژوهش، 42 شاخص متمايز براي انطباق سازماني با هوشمندي کسب وکار تعيين شد که در قالب يک مدل مفهومي سه سطحي ارائه شده است. براي بررسي مدل از تحليل عاملي تأييدي استفاده شده است. طي تحليل عاملي مرتبه اول 27 شاخص مؤثر، تأييد شدند. سپس با استفاده از اين 27 شاخص و تعيين متغيرهاي پنهان، تحليل عاملي مرتبه دوم انجام شد و شش عامل مورد شناسايي قرار گرفتند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

پوطی، ن.، و مرادی مخلص، ح.، و صالحی، و.، و حیدری، ج. (1397). مدلی برای انطباق سازمان های آموزشی با ملزومات هوشمندی کسب و کار. مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند, 6(23 ), 145-175. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468273Vancouver : کپی

پوطی نسیبه، مرادی مخلص حسین، صالحی وحید، حیدری جمشید. مدلی برای انطباق سازمان های آموزشی با ملزومات هوشمندی کسب و کار. مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند. 1397 [cited 2021April14];6(23 ):145-175. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468273IEEE : کپی

پوطی، ن.، مرادی مخلص، ح.، صالحی، و.، حیدری، ج.، 1397. مدلی برای انطباق سازمان های آموزشی با ملزومات هوشمندی کسب و کار. مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند, [online] 6(23 ), pp.145-175. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468273>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 71 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی