نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  6 , شماره  2 ; از صفحه 48 تا صفحه 57 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه نشانه هاي اختلال شخصيت پارانوئيد، اسکيزوئيد و اسکيزوتايپي با نقص نظريه ذهن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: يکي از مولفه هاي اصلي شناخت اجتماعي، نظريه ذهن است که به طور گسترده به توانايي درک هيجانات، انگيزه ها، افکار و متعاقب آن درک رفتارهاي ديگران مربوط مي گردد. پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه نشانه هاي اختلال شخصيت پارانوئيد، اسکيزوئيد و اسکيزوتايپال با نقص نظريه ذهن انجام شد. روش ها: اين مطالعه ي توصيفي به روش همبستگي انجام گرديد، واحدهاي مورد مطالعه از بين دانشجويان دانشگاه تبريز (193 نفر) با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. پرسشنامه ي آزمون باليني چندمحوري ميلون III و آزمون ذهن خواني از طريق چشم-هاي بارون-کوهن توسط واحدهاي مورد مطالعه تکميل شد. داده ها با استفاده از روش مدل يابي معادلات ساختاري( SEM)توسط نرم افزار lisrel-8. 85 تحليل گرديد. نتايج: يافته هاي پژوهش نشان داد که نشانه هاي شخصيت پارانوئيدي و اسکيزوتايپال به ترتيب با ضريب تبيين (0/47و 0/51) و مقدار t (5/82و 5/97) قادر هستند 47% و 51% از تغييرات نقص تئوري ذهن را بطور مثبت و معني دار (0/05>P) تبيين کنند. در حالي که نشانه هاي شخصيت اسکيزوئيدي با ضريب تبيين (0/11) و مقدار t (1/20)، نقش معني دار در تبيين تغييرات نقص تئوري ذهن نداشت. بنابراين نشانه هاي شخصيت اسکيزوئيدي با نقص تئوري ذهن رابطه معني داري نداشت. نتيجه گيري: طبق يافته ها نشانه هاي اختلال شخصيت پارانوئيد و اسکيزوتايپال مي توانند به عنوان پيش بيني کننده هاي نقص نظريه ذهن مطرح باشند، همچنين نشانه هاي اختلال شخصيت اسکيزوئيد نقش پيش بيني کننده در تغييرات نقص نظريه ذهن نداشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بیرامی، م.، و هاشمی نصرت آباد، ت.، و بحری سیس، ن. (1397). رابطه نشانه های اختلال شخصیت پارانوئید, اسکیزوئید و اسکیزوتایپی با نقص نظریه ذهن. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه, 6(2 ), 48-57. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468209Vancouver : کپی

بیرامی منصور، هاشمی نصرت آباد تورج، بحری سیس نسرین. رابطه نشانه های اختلال شخصیت پارانوئید, اسکیزوئید و اسکیزوتایپی با نقص نظریه ذهن. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه. 1397 [cited 2022August18];6(2 ):48-57. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468209IEEE : کپی

بیرامی، م.، هاشمی نصرت آباد، ت.، بحری سیس، ن.، 1397. رابطه نشانه های اختلال شخصیت پارانوئید, اسکیزوئید و اسکیزوتایپی با نقص نظریه ذهن. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه, [online] 6(2 ), pp.48-57. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468209. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی