برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  11 , شماره  2 ; از صفحه 221 تا صفحه 240 .
 
عنوان مقاله: 

شناسايي ابعاد هوشياري کارآفرينانه بر مبناي رويکرد پردازش اطلاعات انساني (مورد مطالعه: کارآفرينان استان تهران و البرز)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد قزوین، قزوین، ایران
 
چکیده: 
اين مقاله با استفاده از رويکرد نظري روانشناسي شناختي به بررسي مبناي هوشياري کارآفرينانه مي پردازد و آن را به نظريه هاي موجود در حوزة کارآفريني ارتباط مي دهد. هدف پژوهش، شناسايي ابعاد هوشياري کارآفرينانه و رابطة آن ها بر سازة بيان شده در قالب يک مدل به منظور درک هر چه بهتر مفهوم هوشياري کارآفرينانه بوده است. اين مطالعه براساس هدف کاربردي از نوع روش آميخته به هم تنيده بوده و براساس روش کيفي فرا ترکيب و با استفاده از ابزار کدگذاري باز، به تحليل نتايج و يافته هاي قبلي پرداخته شد و مطابق گام هاي هفت گانه ي روش سندلوسکي و بارسو، پديدة هوشياري کارفرينانه در چهار بُعد دانش پيشين، هوش موفق، ذهن آگاهي و تحليل بازار و 22 مؤلفه طبقه بندي شد. جامعة آماري پژوهش، شامل262 نفر از کارآفرينان استان تهران و البرز بود، با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه157 نفر محاسبه شد و نمونه هاي پژوهش با روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. داده ها از طريق پرسشنامه هاي تدوين شده توسط پژوهشگران اين تحقيق جمع آوري شد. تجزيه وتحليل اطلاعات با استفاده از روش مدل سازي معادله هاي ساختاري و از طريق نرم افزار آموس 24 انجام شده است. نتايج پژوهش رابطة معناداري بين دانش پيشين و تحليل بازار؛ ذهن آگاهي و تحليل بازار؛ ذهن آگاهي و هوشياري کارآفرينانه؛ تحليل بازار و هوشياري کارآفرينانه؛ تشخيص فرصت و هوشياري کارآفرينانه نشان داد. هم چنين نتايج پژوهش بيانگر رابطة معناداري بين هوش موفق و تحليل بازار نبود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

طالبی کوهستانی، م.، و الوانی، س.، و محمودزاده، س.، و عطایی، م. (1397). شناسایی ابعاد هوشیاری کارآفرینانه بر مبنای رویکرد پردازش اطلاعات انسانی (مورد مطالعه: کارآفرینان استان تهران و البرز). توسعه کارآفرینی, 11(2 ), 221-240. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467914Vancouver : کپی

طالبی کوهستانی محمدرضا، الوانی سیدمهدی، محمودزاده سیدمجتبی، عطایی محمد. شناسایی ابعاد هوشیاری کارآفرینانه بر مبنای رویکرد پردازش اطلاعات انسانی (مورد مطالعه: کارآفرینان استان تهران و البرز). توسعه کارآفرینی. 1397 [cited 2021April14];11(2 ):221-240. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467914IEEE : کپی

طالبی کوهستانی، م.، الوانی، س.، محمودزاده، س.، عطایی، م.، 1397. شناسایی ابعاد هوشیاری کارآفرینانه بر مبنای رویکرد پردازش اطلاعات انسانی (مورد مطالعه: کارآفرینان استان تهران و البرز). توسعه کارآفرینی, [online] 11(2 ), pp.221-240. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467914>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 170 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی