برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  47 , شماره  2 ; از صفحه 361 تا صفحه 370 .
 
عنوان مقاله: 

بهينه سازي روش ريزازديادي درون شيشه اي برخي پايه هاي پر رشد گلابي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 
چکیده: 
به منظور ريزازديادي چهار پاية پر رشد گلابي شامل پايه هاي کنجوني، Pyrus betulifolia، درگزي و پاية Gh1 اثر چند محيط کشت پايه (MS، QL و QL تغييريافته)، سايتوکينين و اکسين بر ميزان باززايي، پرآوري و ريشه زايي آن ها در شرايط درون شيشه اي در مؤسسة تحقيقات اصلاح و تهية نهال و بذر کرج بررسي شد. نتايج نشان داد در بين محيط هاي کشت پايه، بيشترين ميزان پرآوري براي همة پايه ها، در محيط کشت QL مشاهده شد. در بين پايه هاي گلابي، پاية Gh1 در هر دو محيط کشت QL و QL تغييريافته، باززايي مطلوبي را نشان داد. نتايج مربوط به پرآوري ريزنمونه ها در غلظت هاي 1 و 2 ميلي گرم در ليتر BAP و 0، 1 و 2 ميلي گرم در ليتر 2ip نشان داد، بيشترين پرآوري در غلظت 1 ميلي گرم در ليتر BAP به دست آمد، اما با اضافه کردن 2ip به محيط کشت، تأثير معنا داري بر پرآوري ريزنمونه ها نداشت. همچنين درصد ريشه زايي پايه ها با استفاده از غلظت هاي مختلف IBA نشان داد که بيشينه ريشه زايي در غلظت 1 ميلي گرم در ليتر IBA به دست آمد. ارزيابي درصد ريشه زايي در دو محيط کشت حاوي آگار و پرلايت نشان داد که بيشترين ريشه زايي پايه-ها به غيراز پاية P. betulifolia، در محيط کشت حاوي پرلايت به دست آمد. درمجموع به منظور موفقيت در ريزازديادي پايه هاي يادشده در شرايط درون شيشه اي استفاده از محيط کشت QL حاوي BAP (1 ميلي گرم در ليتر) براي پرآوري مطلوب و تيمار 1 ميلي گرم در ليتر IBA در شرايط پرليت براي ريشه زايي مطلوب، قابل توصيه است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی