برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

معرفي يک محيط خون دار تغيير يافته ساده و سريع جهت كشت انبوه گونه هاي مختلف ليشمانيا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده پزشکی، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی
 
چکیده: 

مقدمه و هدف :از آنجا كه تشخيص و تعيين هويت انگلهاي ليشمانيا با استفاده از ويژگيهاي خارجي كافي نيست، لذا از ويژگيهاي داخلي كه در برگيرنده عمل و ساختمان مولكولي ارگانيزم است مانند ايزوانزيم استفاده مي شود. براي انجام اين آزمايش ها احتياج به تعداد 1010 ارگانسم مي باشد که جهت تهيه اين حجم از انگل بايد از محيطهاي غني جامد و مايع همراه با سرم جنين گوساله در دماي 26-22 درجه استفاده شود. از اين رو معرفي محيطهاي کم هزينه که بتواند به خوبي رشد انگل تضمين نمايد ضروري است. هدف از اين مطالعه طراحي يک محيط خون دار تغيير يافته ساده و سريع جهت کشت انبوه گونه هاي مختلف ليشمانيا براي کاهش هزينه ها و صرفه جويي در زمان کشت انگل مي باشد.
مواد و روش ها
:اين پژوهش يک مطالعه تجربي است که در مرحله اول ميزان رشد گونه هاي ليشمانيا ماژور، ليشمانيا تروپيکا و ليشمانيا اينفانتوم بر روي محيط جامد خون دار و محيط مايع مغزي ـ قلبي حاوي بيست درصد سرم جنين گوساله مقايسه گرديد. در مرحله دوم مقايسه تغييرات احتمالي ژنومي از واکنش زنجيره اي پلي مراز با روش برش انـزيمي رشته دي ان اي بر روي ليشمانيا ماژور استفاده شد. در مرحله سوم ميزان کارايي محيط جامد در انبوه سازي انگل هاي ايزوله شده از 10 بيمار مبتلا به ليشمانيوز پوستي مراجعه کننده به دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي شيراز در سـال 1381 ـ1380 بررسي گرديد. داده هاي جمع آوري شده با شاخصهـاي توصيفي آناليز گرديد.
يافته ها :ميزان رشد انگل در محيط جامد خون دار در گونه ليشمانيا ماژور 1/5 برابر، ليشمانيا تروپيکا 7/5 برابر و ليشمانيا اينفانتوم 4/9 برابر ميزان رشد انگل در محيط مايع بود. زمان رشد انگل بر روي اين محيط براي ليشمانيا ماژور و ليشمانيا اينفانتوم يک هفته و براي ليشمانيا تروپيکا دو هفته بود. يكسان بودن الگوي برش انزيمي رشته دي ان اي ليشمانيا ماژور كه به هر دو صورت انبوه گرديده بود، مي تواند نشانگر عدم تغيير ماهيت انگل باشد. انبوه سازي از 10 نمونه جدا شده از بيماران بدون آلودگي ثانويه مشاهده شد، ميزان کارايي 100 درصد بود.
نتيجه گيري :نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که استفاده از محيط جامد خـون دار براي کشت انبوه انگلهاي ليشمانيا باعث کاهش آلودگي محيط کشت، طولاني نشدن مدت نگهداري محيط کشت، در دسترس بودن مواد لازم، سادگي تهيه محيط، کاهش هزينه مواد و باعث افزايش رشد انگل مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 137
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی