برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه بلوک آگزيلاري با ليدوكايين و مخلوط ليدوكايين و فنتانيل روي مدت بي حسي در اعمال جراحي اندام فوقاني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پیراپزشکی، گروه هوشبری
 
چکیده: 

مقدمه و هدف :بلوك شبكه بازويي رايج ترين بلوك اعصاب محيطي است كه در موقعيت هاي مختلف آناتومي مي توان به بلوك اين شبكه اقدام كرد. با اين بلوك مي توان بر روي آرنج و نواحي پايين تر دست، جراحي انجام داد. گزارشهاي متعددي در مورد افزايش طول مدت بي حسي با افزودن مواد مختلف مانند اپي نفرين و مواد مخدر به داروي بي حسي وجود دارد. هدف از اين مطالعه مقايسه بلوك اگزيلاري با ليدوكايين و مخلوط ليدوكايين و فنتانيل روي مدت بي حسي در اعمال جراحي اندام فوقاني است.
مواد و روش ها :اين مطالعه از نوع كارآزمايي باليني و دو سوكور بوده كه بر روي 60 بيمار بالغ كانديد اعمال جراحي انتخابي اندام فوقاني كه براي اولين بار مراجعه كرده بودند و وضعيت فيزيكي 1 و 2 تقسيم بندي انجمن بيهوشي آمريكا داشتند، در بيمارستان شهدا تبريز در سال 1383 انجام گرفت. نمونه گيري به روش غير احتمالي آسان بود و بيماران به طور تصادفي به دو گروه شاهد و مورد تقسيم شدند. به بيماران گروه شاهد 400 ميلي گرم ليدوكايين 1 درصد از ناحيه زير بغل تزريق شد، ولي به بيماران گروه مورد 400 ميلي گرم ليدوكايين 1 درصد همراه با يك ميلي ليتـر فنتانيل (50 ميكروگرم) تزريق گرديد. با روش كشيدن سر سوزن ته گرد و نيشگون گرفتن نواحي تحت بي حسي و كشش و فشار بر ساعد از صحت بلوك حسي و حركتي اطمينان حاصل گرديد. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بود. داده ها پس از جمع آوري با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماري كاي دو و نمونه غير وابسته آناليز گرديد.
يافته ها :نتايج نشان داد كه از نظر سن و جنس بين دو گروه مورد و شاهد تفاوت معني داري وجود نداشت. ميانگين و انحراف معيار مدت عمل جراحي در گروه شاهد 16.43±73.33 دقيقه و در گروه مورد 15.53±65.80 بود كه بين دو گروه تفاوت معني دار آماري وجود نداشت. ميانگين و انحراف معيار زمان شروع بي حسي در گروه شاهد 2.50±14.73 و در گروه مورد 2.76±21.24دقيقه بود كه بين دو گروه تفاوت معني دار آماري وجود داشت (p<0.001)  ميانگين و انحراف معيار مدت بلوك در گروه مورد 13.63±176.20 دقيقه و در گروه شاهد 9.36±121.17 دقيقه بود كه بين دو گروه تفاوت معني دار آماري وجود داشت (p<0.001).
نتيجه گيري :اضافه كردن فنتانيل به ليدوكايين سبب افـزايش مدت بلوك اگزيلاري مي شود، ولي بايد در نظر داشت شروع اثر بي حسي با تاخير واضح همراه است. نتايج اين مطالعه از افزودن فنتانيل به ليدوكائين جهت افزودن مدت بي حسي حمايت مي كند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نیازی غازانی، م.، و انصاری، م.، و مرتضوی، م.، و موثقی گرگری، ر.، و شاه گلی، س.، و قربانیان، ن. (1384). مقایسه بلوک آگزیلاری با لیدوکایین و مخلوط لیدوکایین و فنتانیل روی مدت بی حسی در اعمال جراحی اندام فوقانی. ارمغان دانش, 10(4 (پی در پی 40)), 13-20. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=46781Vancouver : کپی

نیازی غازانی مسعود، انصاری معروف، مرتضوی میرمحمدتقی، موثقی گرگری رضا، شاه گلی سیدابوالحسن، قربانیان ناصر. مقایسه بلوک آگزیلاری با لیدوکایین و مخلوط لیدوکایین و فنتانیل روی مدت بی حسی در اعمال جراحی اندام فوقانی. ارمغان دانش. 1384 [cited 2021October21];10(4 (پی در پی 40)):13-20. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=46781IEEE : کپی

نیازی غازانی، م.، انصاری، م.، مرتضوی، م.، موثقی گرگری، ر.، شاه گلی، س.، قربانیان، ن.، 1384. مقایسه بلوک آگزیلاری با لیدوکایین و مخلوط لیدوکایین و فنتانیل روی مدت بی حسی در اعمال جراحی اندام فوقانی. ارمغان دانش, [online] 10(4 (پی در پی 40)), pp.13-20. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=46781. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 235 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی