برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تأثير سرعت پيشروي و عمق خاک ورزي بر مصرف سوخت و مقاومت کششي چند نوع تيغه کولتيواتور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 
چکیده: 
بازده کششي و مصرف سوخت ازجمله پارامترهاي مهم درانجام عمليات کشاورزي و به خصوص عمليات خاک ورزيمي باشند که ارتباط تنگاتنگي با يکديگر دارند. لذا ضرورت بررسي عواملي که برميزان بازده کششي و مصرف سوخت تراکتورهاي مزرعه اي تأثيرگذار هستند، اهميت ويژه اي دارد. ازجمله اين عوامل مي توان به سرعت پيشروي تراکتور و عمق خاک ورزي اشاره کرد. در اين تحقيقبه منظور مقايسه آماري مقادير مقاومت کششي و مصرف سوخت سه نوع تيغه کولتيواتور (پنجه غازي مسطح، پنجه غازي و قلمي)، آزمايش هاي مزرعه اي در خاک شني لومي در قالب آزمايش فاکتوريل بر پايه طرح بلوک کامل تصادفي و با سه تکرار، انجام گرديد. اثر سرعت پيشروي در سه سطح 3، 5/6 و 9 کيلومتر بر ساعت و عمق کاري در دو سطح 10 و 20 سانتي متر انتخاب گرديد. در داخل هر کرت آزمايشي مقادير مقاومت به کشش ادوات خاک ورز، مصرف سوخت، شاخص مخروطي خاک، سطح گسيختگي خاک و درصد محتواي رطوبت خاک اندازه گيري شد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثرات اصلي نوع تيغه، سرعت پيشروي و عمق کار بر روي مقاومت کششي و ميزان مصرف سوخت در سطح احتمال 1% معني دار بود. با مقايسه مقاومت کششي و مصرف سوخت تيغه ها در سرعت هاي پيشروي متفاوت و در نظر داشتن بافت نسبتاً سبک خاک مزرعه، استفاده از تيغه پنجه غازي با بازوي خميده در سرعت پيشروي سه کيلومتر بر ساعت، مناسب تر مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 76
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی