نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  11 , شماره  1 ; از صفحه 181 تا صفحه 200 .
 
عنوان مقاله: 

شناسايي و دسته بندي عوامل تعيين کننده ي عملکرد نوآوري بنگاه هاي بخش مواد پيشرفته در ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پژوهشکده مطالعات فناوری / دانشگاه علامه طباطبایی
 
چکیده: 
مواد پيشرفته يکي از حوزه هاي دانش بنيان است که طي سال هاي اخير در حال تبديل شدن به يک بخش صنعتي مستقل در ايران است. نوآوري در اين حوزه افزون بر اهميت اقتصادي، اهميت راهبردي نيز دارد. در نتيجه، شناخت مجموعه عوامل تعيين کننده ي عملکرد نوآوري بنگاه هاي اين بخش، بسيار حائز اهميت است. در اين مقاله با تکيه بر نگرش سيستم باز به نوآوري در بنگاه، تلاش شد با در نظر گرفتن دو بعد اصلي عوامل درون بنگاهي و برون بنگاهي، عوامل تعيين کننده ي عملکرد نوآوري شناسايي و دسته بندي شوند. اين پژوهش بر حسب هدف، کاربردي و از نظر نوع داده، کيفي محسوب مي شود که راهبرد تحقيق آن بر مطالعه ي چندموردي استوار است. جامعه ي آماري تحقيق شامل 370 شرکت دانش بنيان بخش مواد پيشرفته مي باشد؛ که با روش نمونه گيري هدفمند 5 شرکت به عنوان موارد مطالعه انتخاب و با 9 نفر از مطلعان کليدي مصاحبه هاي نيمه ساخت يافته انجام شد. داده هاي کيفي مبتني بر فرايند نظام مند کدگذاري، تحليل شدند. براي اعتباريابي نتايج نيز از روش گروه کانوني استفاده شد. يافته هاي پژوهش نشان مي دهند که 64 عامل تعيين کننده ي عملکرد نوآوري را مي توان در قالب 6 مؤلفه ويژگي هاي جمعيت شناختي، ويژگي هاي راهبردي، شايستگي هاي سازماني، ويژگي هاي بخش، ويژگي هاي محيط علم و فناوري و ويژگي هاي محيط کسب وکار دسته بندي کرد. شناخت اين مؤلفه ها و عوامل مربوط به آن ها هم براي مديران بنگاه هاي اين بخش و هم براي سياستگذاران در سطوح مختلف راهگشا خواهد بودمواد پيشرفته يکي از حوزه هاي دانش بنيان است که طي سال هاي اخير در حال تبديل شدن به يک بخش صنعتي مستقل در ايران است. نوآوري در اين حوزه افزون بر اهميت اقتصادي، اهميت راهبردي نيز دارد. در نتيجه، شناخت مجموعه عوامل تعيين کننده ي عملکرد نوآوري بنگاه هاي اين بخش، بسيار حائز اهميت است. در اين مقاله با تکيه بر نگرش سيستم باز به نوآوري در بنگاه، تلاش شد با در نظر گرفتن دو بعد اصلي عوامل درون بنگاهي و برون بنگاهي، عوامل تعيين کننده ي عملکرد نوآوري شناسايي و دسته بندي شوند. اين پژوهش بر حسب هدف، کاربردي و از نظر نوع داده، کيفي محسوب مي شود که راهبرد تحقيق آن بر مطالعه ي چندموردي استوار است. جامعه ي آماري تحقيق شامل 370 شرکت دانش بنيان بخش مواد پيشرفته مي باشد؛ که با روش نمونه گيري هدفمند 5 شرکت به عنوان موارد مطالعه انتخاب و با 9 نفر از مطلعان کليدي مصاحبه هاي نيمه ساخت يافته انجام شد. داده هاي کيفي مبتني بر فرايند نظام مند کدگذاري، تحليل شدند. براي اعتباريابي نتايج نيز از روش گروه کانوني استفاده شد. يافته هاي پژوهش نشان مي دهند که 64 عامل تعيين کننده ي عملکرد نوآوري را مي توان در قالب 6 مؤلفه ويژگي هاي جمعيت شناختي، ويژگي هاي راهبردي، شايستگي هاي سازماني، ويژگي هاي بخش، ويژگي هاي محيط علم و فناوري و ويژگي هاي محيط کسب وکار دسته بندي کرد. شناخت اين مؤلفه ها و عوامل مربوط به آن ها هم براي مديران بنگاه هاي اين بخش و هم براي سياستگذاران در سطوح مختلف راهگشا خواهد بود
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مشایخ، ج.، و طباطباییان، س.، و امیری، م.، و شکریه، م. (1397). شناسایی و دسته بندی عوامل تعیین کننده ی عملکرد نوآوری بنگاه های بخش مواد پیشرفته در ایران. توسعه کارآفرینی, 11(1 ), 181-200. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467764Vancouver : کپی

مشایخ جواد، طباطباییان سیدحبیب اله، امیری مقصود، شکریه محمودمهرداد. شناسایی و دسته بندی عوامل تعیین کننده ی عملکرد نوآوری بنگاه های بخش مواد پیشرفته در ایران. توسعه کارآفرینی. 1397 [cited 2022May29];11(1 ):181-200. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467764IEEE : کپی

مشایخ، ج.، طباطباییان، س.، امیری، م.، شکریه، م.، 1397. شناسایی و دسته بندی عوامل تعیین کننده ی عملکرد نوآوری بنگاه های بخش مواد پیشرفته در ایران. توسعه کارآفرینی, [online] 11(1 ), pp.181-200. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467764. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 141 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی