برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  11 , شماره  1 ; از صفحه 61 تا صفحه 81 .
 
عنوان مقاله: 

تأثيرخودکارآمدي کارآفرينانه بر تشخيص فرصت ها: با ملاحظه ي نقش اشتياق کارآفرينانه ي شرکت هاي دانش بنيان مستقر در پارک هاي علم وفناوري شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 
در سال هاي اخير موضوع فرصت هاي کارآفريني، به عنوان مفهومي که مي تواند قلمرو کارآفريني را از ديگر حوزههاي مديريت متمايز کند و به عنوان حوزه اي مستقل به آن مشروعيت ببخشد، مورد توجه قرار گرفته است. اين پژوهش باهدف بررسي تأثير خودکارآمدي کارآفرينانه بر تشخيص فرصت هاي کارآفرينانه بين شرکت هاي دانش بنيان مستقر در پارک هاي علم وفناوري شهر تهران با ملاحظه نقش اشتياق کارآفرينانه انجام شد. پژوهش ازنظر هدف کاربردي و ازنظر نحوه ي گردآوري داده ها، توصيفي و از نوع همبستگي است که بر مبناي مدل معادلات ساختاري انجام شده است. جامعه ي آماري پژوهش 600 شرکت دانش بنيان مستقر در پارک هاي علم وفناوري بودند که تعداد 234 نفر بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. داده ها از طريق پرسش نامه جمع آوري و با استفاده از نرم افزارAmoss22 تحليل شدند. نتايج نشان داد خودکارآمدي کارآفرينانه بر اشتياق کارآفرينانه باشدت (411/0)، خودکارآمدي کارآفرينانه بر تشخيص فرصت با شدت (491/0) و اشتياق کارآفرينانه بر تشخيص فرصت با شدت (230/0) تأثير مثبت و معناداري دارد. هم چنين اثر ميانجي اشتياق کارآفرينانه در رابطه بين خودکارآمدي کارآفرينانه و تشخيص فرصت ها به تأييد رسيد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 109
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی