نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  47 , شماره  1 ; از صفحه 93 تا صفحه 103 .
 
عنوان مقاله: 

تأثير اسل، ساکارز و اسانس آويشن باغي (Thymus vulgaris) بر ماندگاري و کيفيت پس از برداشت گل شاخه بريدني مريم (Polianthes tuberosa L. )

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 
چکیده: 
در اين پژوهش که باهدف بهبود کيفيت و افزايش ماندگاري پس از برداشت گل شاخه بريدني مريم رقم دابل انجام گرفت، تيمارهاي موردآزمايش شامل آب مقطر به عنوان تيمار شاهد، اتانول 3درصد، ساکارز 5 درصد، اسانس آويشن باغي در سه سطح 50، 75 و 100 ميلي گرم در ليتر، اسل در سه سطح 25، 50 و 75 ميلي گرم در ليتر و براي شماري از شاخه هاي گل نيز تيمار ضرباني با ساکارز 5درصد در 24 ساعت اول و قرار دادن شاخه-هاي گل تيمارشده با ساکارز در سه غلظت يادشده ي اسانس آويشن باغي و اسل، در 24 ساعت دوم بودند. نتايج مقايسه ي ميانگين ها نشان داد تيمار گل-ها با غلظت هاي 25، 50 و 75 ميلي گرم در ليتر اسل، بيشترين تأثير را در به تأخير انداختن پيري گل ها به ترتيب به مدت 33/7، 67/6 و 67/5 روز داشتند. در غلظت هاي 75، 100 و 50 ميلي گرم در ليتر اسانس آويشن باغي نيز ماندگاري به ترتيب 33/4، 67/3 و 33/3 روز افزايش يافت. در اين تيمارها وزن تر نسبي، جذب آب، ميزان مواد جامد محلول، پروتئين و سبزينه (کلروفيل) نسبت به ديگر تيمارها بيشتر بود. ميزان پراکسيداسيون ليپيدها و فعاليت آنزيم هاي کاتالاز و پراکسيداز در طي دوره ي پس از برداشت در گل هاي تيمارشده با غلظت هاي 25، 50 و 75 ميلي گرم در ليتر اسل و غلظت هاي 75، 100 و 50 ميلي گرم در ليتر اسانس آويشن باغي نسبت به ديگر تيمارها کمتر بود. اسل و اسانس آويشن باغي به همراه ساکارز نيز سبب افزايش ماندگاري گل هاي شاخه بريدني مريم رقم دابل شدند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

برجی، ن.، و حسن پوراصیل، م.، و صبوری، ع. (1395). تأثیر اسل, ساکارز و اسانس آویشن باغی (Thymus vulgaris) بر ماندگاری و کیفیت پس از برداشت گل شاخه بریدنی مریم (Polianthes tuberosa L. ). مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران), 47(1 ), 93-103. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467709Vancouver : کپی

برجی نفیسه، حسن پوراصیل معظم، صبوری عاطفه. تأثیر اسل, ساکارز و اسانس آویشن باغی (Thymus vulgaris) بر ماندگاری و کیفیت پس از برداشت گل شاخه بریدنی مریم (Polianthes tuberosa L. ). مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران). 1395 [cited 2022August19];47(1 ):93-103. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467709IEEE : کپی

برجی، ن.، حسن پوراصیل، م.، صبوری، ع.، 1395. تأثیر اسل, ساکارز و اسانس آویشن باغی (Thymus vulgaris) بر ماندگاری و کیفیت پس از برداشت گل شاخه بریدنی مریم (Polianthes tuberosa L. ). مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران), [online] 47(1 ), pp.93-103. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467709. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 101 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی