نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1395 , دوره  9 , شماره  4 ; از صفحه 769 تا صفحه 788 .
 
عنوان مقاله: 

شناسايي شايستگي هاي عمومي عاملين توسعه خوشه هاي کسب و کار ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران
 
چکیده: 
عامل توسعه به فرد يا گروهي اشاره دارد که در فرايند توسعة خوشه نقشي محوري دارد و در اجراي پروژة توسعة خوشه نقش سکانداري و تسهيلگري را عهده دار است. موفقيت پروژة توسعة خوشه به طور مستقيم به شايستگي هاي عامل توسعه بستگي دارد. شايستگي هاي عامل توسعه به دو بخش شايستگي هاي عمومي و فرايندي تقسيم مي شود. شايستگي هاي عمومي به مجموعة دانش، مهارت ها و ويژگي هايي اشاره دارد که انتظار مي رود عاملان توسعه در همة مراحل توسعة خوشه از آن ها برخوردار باشند و به منظور دستيابي به عملکرد مناسب از خود بروز دهند. پژوهش حاضر با هدف شناسايي شايستگي هاي عمومي عاملان توسعة خوشه هاي کسب وکار ايران انجام گرفته است. اين تحقيق برحسب هدف کاربردي و برحسب گردآوري اطلاعات کيفي-روايتي است. نمونة آماري اين تحقيق براساس روش نمونه گيري هدفمند شامل 15 نفر از عاملان توسعة خوشه هاي کسب وکار منتخب ايران بوده است که افراد نمونه تا مرحلة دستيابي به اشباع نظري انتخاب شدند. يافته هاي اين تحقيق براساس روش کدگذاري به دست آمده اند و نشان مي دهند شايستگي هاي عمومي عامل توسعه عبارت اند از: مهارت مذاکره و چانه زني، مهارت اداري، رعايت اصول اخلاق حرفه اي، مهارت شبکه سازي اجتماعي مؤثر، مهارت تأثيرگذاري و متقاعدسازي، مهارت نهادسازي، مهارت ارائه و دريافت بازخورد و بهبود مستمر، مهارت الگوسازي و الگوبرداري، مهارت به کارگيري فنون ياددهي-يادگيري، تصميم گيري مبتني بر حل مسئله و مهارت به کارگيري فنون اطلاع رساني و تبليغات خوشه.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نوتاش، ه.، و محمدی الیاسی، ق.، و رضایی زاده، م. (1395). شناسایی شایستگی های عمومی عاملین توسعه خوشه های کسب و کار ایران. توسعه کارآفرینی, 9(4 ), 769-788. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467669Vancouver : کپی

نوتاش هادی، محمدی الیاسی قنبر، رضایی زاده مرتضی. شناسایی شایستگی های عمومی عاملین توسعه خوشه های کسب و کار ایران. توسعه کارآفرینی. 1395 [cited 2022July02];9(4 ):769-788. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467669IEEE : کپی

نوتاش، ه.، محمدی الیاسی، ق.، رضایی زاده، م.، 1395. شناسایی شایستگی های عمومی عاملین توسعه خوشه های کسب و کار ایران. توسعه کارآفرینی, [online] 9(4 ), pp.769-788. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467669. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 138 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی