برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

آگاهي وعملکرد مرتبط با سلامت دهان در مادران باردارمراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران، تهران، ایران/مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: مادران باردار به سبب تغييرات فيزيولوژيک و رفتاري از ريسک افزايش يافته اي براي بيماري هاي دهان و دندان برخوردار هستند. مطالعه حاضر با هدف ارزيابي آگاهي و عملکرد مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني کمتر برخوردار شهر تهران در رابطه با سلامت دهان و دندان انجام شد. مواد و روشها: اين مطالعه به صورت مقطعي بر روي مادران باردار مراجعه کننده به 10 مرکز بهداشتي درماني در شهر تهران صورت گرفت. در ميان افراد شرکت کننده پرسشنامه اي توزيع گرديد که سوالات آن در سه دسته ي اطلاعات دموگرافيک، عملکرد مادران و دانش مادران طبقه بندي شده بود. پرسشنامه ها توسط خود افراد تکميل گرديد. در نهايت داده ها با آزمون هاي آماري توصيفي، همبستگي و رگرسيون توسط نرم افزار IBM SPSS (نسخه 24) مورد تجزيه تحليل قرار گرفتند. يافته ها: تعداد 166 مادر باردار در مطالعه شرکت کردند ميانگين نمره دانش مادران در رابطه با سلامت دهان در دوران بارداري، نمره 3. 32 از 9 بود. . نتايج آناليز هاي رگرسيوني نشان داد، بين دانش عمومي مادران باردار در زمينه سلامت دهان و ميزان تحصيلات افراد ارتباط وجود داشت (065/0 p=) و با قوميت، نژاد، سطح تحصيلات همسر، سطح درآمد، وضعيت محل سکونت ارتباط نداشت ( 1/0 p<). در حالي که ميزان دانش مادران باردار در مورد سلامت دهان و دندان در دوران بارداري با سطح تحصيلات (07/0p=)، وضعيت محل سکونت (042/0p=) و تعداد افراد خانوار مادران (069/0p=) ارتباط معني­ داري برقرار بود. رفتارهاي عمومي سلامت دهان مادران تنها با ميزان تحصيلات افراد ارتباط داشت (03/0p<) و با ساير متغييرها ارتباط معني­ داري نداشت ( 1/0 p<). در حالي که بين رفتار هاي سلامت در دوران بارداري توسط مادران باردار با هيچ يک از متغيرهاي مورد مطالعه ارتباط معني داري وجود نداشت ( 1/0 p<). نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاضر نشان داد جامعه ي مورد مطالعه از سطح آگاهي و دانش کافي در زمينه ي مراقبت از سلامت دهان و دندان برخوردار نبوده و لازم است در اين زمينه به مادران باردار آموزش هاي متناسب در مورد مهارت هاي عملي مراقبت از سلامت دهان و دندان داده شود و اين افراد از اهميت حفظ سلامت دهان در اين دوران و اثرات بالقوه نامطلوب بيماري هاي پريودنتال آگاه گردند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محبی، س.، و سرگران، ک.، و رازقی، س.، و خراسانی زاده، ش.، و بهرامیان، ه. (1396). آگاهی وعملکرد مرتبط با سلامت دهان در مادران باردارمراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی. دندانپزشکی کودکان ایران, 13(1 ), 57-72. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467627Vancouver : کپی

محبی سیمین زهرا، سرگران کتایون، رازقی سمانه، خراسانی زاده شاداب، بهرامیان هدی. آگاهی وعملکرد مرتبط با سلامت دهان در مادران باردارمراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی. دندانپزشکی کودکان ایران. 1396 [cited 2021October16];13(1 ):57-72. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467627IEEE : کپی

محبی، س.، سرگران، ک.، رازقی، س.، خراسانی زاده، ش.، بهرامیان، ه.، 1396. آگاهی وعملکرد مرتبط با سلامت دهان در مادران باردارمراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی. دندانپزشکی کودکان ایران, [online] 13(1 ), pp.57-72. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467627. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 151 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی