برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  49 , شماره  1 ; از صفحه 1 تا صفحه 10 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر تنش شوري بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيک و بيوشيميايي يونجه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 
چکیده: 
شوري خاک از جمله عوامل محدود کننده عملکرد محصولات زراعي در جهان و ايران به شمار مي رود. به منظور ارزيابي تأثير غلظت هاي مختلف شوري (شاهد و 12 دسي زيمنس بر متر) بر ويژگي هاي مورفولوژيک و فيزيولوژيک 10 رقم يونجه، آزمايشي گلخانه اي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار به اجرا درآمد. نتايج نشان داد تنش شوري سبب کاهش معني دار وزن گياه، غلظت پتاسيم و نسبت پتاسيم به سديم ارقام مختلف يونجه گرديد و اين کاهش در سطوح بالاتر تنش شوري، شديدتر بود. ميزان سديم گياه در نتيجه تنش شوري افزايش يافت. علاوه بر اين ارقام متحمل در مقايسه با ارقام حساس با بالا نگه داشتن نسبت پتاسيم به سديم در شاخساره و ريشه عملکرد مناسب-تري را در شرايط تنش شوري از خود نشان دادند. ارقام متحمل به شوري سديم کم تري را به بافت هاي بالايي خود انتقال مي دهند. غلظت يون پتاسيم اندام هاي هوايي همبستگي مثبت و معني داري (762/. ) با ماده خشک کل بوته داشت و همچنين همبستگي منفي و معني داري بين ماده خشک کل بوته و غلظت يون سديم ريشه و بخش هوايي (831/-) وجود داشت و نسبت پتاسيم و سديم اندام هاي هوايي در بين صفات مورد مطالعه همبستگي مثبت و معني داري (835/. ) را ماده خشک کل بوته ارقام نشان داد. با توجه به همبستگي منفي و معني داري بين غلظت سديم و کلروفيل مي توان گفت متابوليسم گياه تحت تاثير تنش شوري قرار مي گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 104
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی