برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسة اقتصادي خاک ورزي حفاظتي با خاک ورزي مرسوم در تناوب گندم-پنبه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش تحقیقات اقتصادی-اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 
چکیده: 
اين تحقيق در تناوب گندم-پنبه در ايستگاه تحقيقات کشاورزي داراب به مدت چهار سال اجرا و از طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تيمار (بي خاک ورزي، کم خاک ورزي و خاک ورزي مرسوم) و چهار تکرار استفاده شد. در اين تحقيق، روش هاي مختلف خاک ورزي از نظر اقتصادي با هم مقايسه شدند. با برآورد هزينه ها و درآمدهاي تيمارهاي مختلف و با استفاده از روش ارزش کنوني خالص تغييرات بازده برنامه اي، سودمندترين تيمار انتخاب شد. در تصميم گيري براي انتخاب شيوة خاک ورزي مناسب، از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) استفاده شد. نتايج تحقيق نشان مي دهد عملکرد گندم و پنبه در تيمارهاي مختلف خاک ورزي در اکثر سال هايي که تحقيق ادامه داشته است، اختلاف معني داري با هم ندارند. روش هاي کم خاک ورزي و بي خاک ورزي، در مقايسه با خاک ورزي مرسوم، هزينه هاي توليد را به ترتيب 5 و 10 درصد کاهش داده اند. روش هاي کم خاک ورزي و بي خاک ورزي، در مقايسه با خاک ورزي مرسوم، مصرف سوخت را به ترتيب به ميزان 60 و 77 درصد کاهش داده اند. در روش هاي کم خاک ورزي و بي خاک ورزي ظرفيت مزرعه اي مؤثر افزايش چشم گيري دارد، به طوري که زمان عمليات تهية زمين در مقايسه با خاک ورزي مرسوم به ترتيب 62 و 74 درصد کاهش يافت. ارزش فعلي بازده برنامه اي در روش خاک ورزي مرسوم (53662 هزار ريال) نسبت به ارزش فعلي بازده برنامه اي در روش هاي کم خاک ورزي (46379 هزار ريال) و بي خاک ورزي (38149 هزار ريال) بيش ترين مقدار است. با لحاظ کردن مجموعه اي از عوامل در تصميم گيري، اولاً عملکرد در واحد سطح (312/0)، هزينة توليد (221/0) و مصرف آب (219/0) بيشترين وزن را در تصميم گيري کشاورزان در انتخاب شيوة خاک ورزي دارند و ثانياً سيستم هاي خاک ورزي حفاظتي در اولويت بالاتري قرار دارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

محمدی، د.، و افضلی نیا، ص. (1397). مقایسة اقتصادی خاک ورزی حفاظتی با خاک ورزی مرسوم در تناوب گندم-پنبه. تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی (مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی), 19(71 ), 109-124. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467405Vancouver : کپی

محمدی دادگر، افضلی نیا صادق. مقایسة اقتصادی خاک ورزی حفاظتی با خاک ورزی مرسوم در تناوب گندم-پنبه. تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی (مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی). 1397 [cited 2021April21];19(71 ):109-124. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467405IEEE : کپی

محمدی، د.، افضلی نیا، ص.، 1397. مقایسة اقتصادی خاک ورزی حفاظتی با خاک ورزی مرسوم در تناوب گندم-پنبه. تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی (مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی), [online] 19(71 ), pp.109-124. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467405. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 134 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی