برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي خودکارآمدي مديريت علايم مرتبط با شيمي درماني در زنان مبتلا به سرطان پستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کمیت? تحقیقات دانشجویی، دانشکدة پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: خودکار آمدي به درک فرد از مهارت ها و توانايي هايش در انجام موفقيت آميز عملکردي شايسته تاکيد دارد. اين مطالعه با هدف بررسي خودکارآمدي مديريت علايم مرتبط با شيمي درماني و عوامل مرتبط با آن در زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شد. روش کار: مطالعه حاضر به شيوه توصيفي-تحليلي از نوع مقطعي و با حجم نمونه 150 نفر به روش نمونه گيري آسان، در زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مراکز آموزشي درماني و پژوهشي اروميه در سال 1395 انجام شد. ابزار گردآوري داده ها شامل پرسش نامه خصوصيات دموگرافيک و خودکار آمدي مديريت علايم سرطان پستان مرتبط با شيمي درماني( SMSES-BC) که حاوي خرده مقياس هاي دستيابي به حل مسئله، مديريت علايم مربوط به شيمي درماني و مديريت اختلالات عاطفي و بين فردي بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 انجام شد. يافته ها: بيشترين تعداد بيماران در محدوده سني 49-41 سال بودند. کمترين نمرات در حيطه اختلالات عاطفي و بين فردي و بيشترين نمرات در حيطه مديريت علايم مرتبط با شيمي درماني به دست آمد. ميانگين کل نمره خودکارآمدي مرتبط با شيمي درماني 25/40± 94/167 به دست آمد. رابطه معني داري بين سن (0/24 P=)، وضعيت اقتصادي (0/006 P=)، ميزان تحصيلات، وضعيت تاهل و وضعيت زندگي(0/001 P=) با خودکارآمدي مديريت علايم مشاهده شد. بحث و نتيجه گيري: تلاش هاي مداخله اي براي ارتقا ميزان خود کارآمدي مديريت علايم و به ويژه مديريت اختلالات عاطفي و بين فردي در اين بيماران مهم و ضروري مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مقدم تبریزی، ف.، و علیزاده، س.، و برجسته، س. (1396). بررسی خودکارآمدی مدیریت علایم مرتبط با شیمی درمانی در زنان مبتلا به سرطان پستان. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), 25(5 ), 163-171. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467218Vancouver : کپی

مقدم تبریزی فاطمه، علیزاده سعیده، برجسته سمیرا. بررسی خودکارآمدی مدیریت علایم مرتبط با شیمی درمانی در زنان مبتلا به سرطان پستان. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان). 1396 [cited 2021December03];25(5 ):163-171. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467218IEEE : کپی

مقدم تبریزی، ف.، علیزاده، س.، برجسته، س.، 1396. بررسی خودکارآمدی مدیریت علایم مرتبط با شیمی درمانی در زنان مبتلا به سرطان پستان. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), [online] 25(5 ), pp.163-171. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467218. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 62 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی