برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1397 , دوره  49 , شماره  2 ; از صفحه 331 تا صفحه 345 .
 
عنوان مقاله: 

مؤلفه هاي تاثيرگذار بر تحول نظام ترويج کشاورزي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 
چکیده: 
هدف از انجام اين پژوهش، شناسايي مؤلفه هاي تاثير گذار بر تحول نظام ترويج کشاورزي ايران بود که با استفاده از يک رويکرد کيفي به انجام رسيد. در مرحله اول پژوهش، مؤلفه هاي تاثيرگذار برتحول نظام ترويج کشاورزي در ساير کشورها (15 کشور) با استفاده از روش تحقيق فراترکيب، مورد بررسي قرار گرفت. در اين مرحله، 11 مؤلفه شناسايي شدند که عبارت بودند از تمرکززدايي، خصوصي سازي، گسترش فناوري اطلاعات، تقاضامحوري، خدمات مشاوره اي، ترويج تکثرگرا، تقويت تعاملات ترويج با مراکز تحقيقاتي، اصلاح سياست ها، انجام حمايت هاي زيست محيطي، مديريت دانش و افزايش سطح پوشش مناطق روستايي. مرحله دوم تحقيق با استفاده از تکنيک دلفي و بهره گيري از نظر کارشناسان معاونت ترويج و اعضاي هيات علمي ترويج در دانشکده هاي کشاورزي تهران، تربيت مدرس و شيراز (N=55)، به منظور مشخص نمودن ميزان توافق نظر اعضاء نسبت به اينکه مؤلفه هاي شناسايي شده چقدر در تحول نظام ترويج کشاورزي ايران مي توانند مؤثر باشند؛ انجام شد. نتايج به دست آمده نشان داد که در مورد مؤلفه هاي تقويت تعاملات ترويج و تحقيق، اصلاح سياست ها، ترويج تکثرگرا، تمرکززدايي، و سرمايه گذاري، توافق نظر بيش از 90 درصدي در بين جامعه آماري وجود داشت. در مرحله سوم، وضعيت فعلي نظام ترويج کشاورزي ايران نسبت به هر يک از مؤلفه هاي شناسايي شده، با استفاده از روش کمي، مورد ارزيابي قرار گرفت و مشخص شد که در نظام فعلي ترويج ايران، تمرکز زدايي، خصوصي سازي و تقويت تعاملات، بيش از ساير مؤلفه ها بايد مورد توجه قرار گيرد. در نهايت، در مرحله چهارم، از تلفيق مراحل سه گانه فوق، نظريه تحول آفريني نظام ترويج کشاورزي بر اساس الگوي اشتراوس و کوربن، با استفاده از رويکرد کيفي نظريه برخاسته از داده ها به دست آمد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

علیزاده، ن.، و علی پور، ح.، و میرترابی، م.، و موذن، ز. (1397). مؤلفه های تاثیرگذار بر تحول نظام ترویج کشاورزی ایران. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), 49(2 ), 331-345. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467100Vancouver : کپی

علیزاده ندا، علی پور حسن، میرترابی مهدیه السادات، موذن زینب. مؤلفه های تاثیرگذار بر تحول نظام ترویج کشاورزی ایران. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1397 [cited 2021April18];49(2 ):331-345. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467100IEEE : کپی

علیزاده، ن.، علی پور، ح.، میرترابی، م.، موذن، ز.، 1397. مؤلفه های تاثیرگذار بر تحول نظام ترویج کشاورزی ایران. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 49(2 ), pp.331-345. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467100>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 70 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی