نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر و آبان 1397 , دوره  26 , شماره  4 ; از صفحه 227 تا صفحه 236 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتي بر رفتارهاي پيشگيري کننده از بيماري هاي قلبي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: بيماري هاي قلبي عروقي به نحوي با رفتار فرد در دوران کودکي، نوجواني و جواني مرتبط است. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير آموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتي بر رفتارهاي پيشگيري کننده از بيماري هاي قلبي دانش آموزان دختر انجام شده است. روش کار: اين مطالعه نيمه تجربي دو گروهي، به صورت پيش آزمون پس آزمون و روي 126 دانش آموز دختر دوره اول متوسطه شهر همدان در سال 1396 انجام شد. روش نمونه گيري دومرحله اي تصادفي خوشه اي بود. قبل از آزمون، هر دو گروه پرسش نامه سازه هاي مدل اعتقاد بهداشتي را تکميل کردند. سپس 3 جلسه آموزشي براي گروه آزمون در طول سه هفته و هر هفته يکبار به مدت يک ساعت انجام شد. دو ماه بعد از آزمون مجددا جمع آوري داده ها صورت گرفت. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 16 و با کمک آزمون تي مستقل و زوجي، تجزيه وتحليل شد. يافته ها: دو گروه از نظر مشخصات دموگرافيک و آگاهي و نمرات سازه هاي مدل اعتقاد بهداشتي در بدو مطالعه همسان بودند و تفاوت آماري معني داري نداشتند (0/05< P). بعد از آزمون ميانگين نمرات آگاهي و سازه هاي حساسيت، منافع، خودکارآمدي، رفتار و عملکرد در گروه آزمون به طور معني داري افزايش پيدا کرد (0/05> P). حيطه موانع درک شده در گروه آزمون به طور معني داري کاهش پيدا کرد (0/05> P)، اما بر اساس نتايج آزمون تي مستقل در حيطه هاي شدت درک شده و راهنماي عمل در دو گروه آزمون و کنترل، پيش و پس از آموزش، تفاوت آماري معني داري مشاهده نشد (0/05< P). نتيجه گيري: با توجه به تاثير آموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتي بر آگاهي و عملکرد دانش آموزان، پيشنهاد مي شود در برنامه هاي آموزشي پيشگيري از بيماري ها، از اين مدل استفاده شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدی، ن.، و سلطانی، ن.، و امینی، ر.، و تاپاک، ل. (1397). تاثیر آموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری های قلبی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), 26(4 ), 227-236. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466990Vancouver : کپی

محمدی ناهید، سلطانی نسرین، امینی رویا، تاپاک لیلی. تاثیر آموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری های قلبی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان). 1397 [cited 2022July06];26(4 ):227-236. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466990IEEE : کپی

محمدی، ن.، سلطانی، ن.، امینی، ر.، تاپاک، ل.، 1397. تاثیر آموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری های قلبی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), [online] 26(4 ), pp.227-236. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466990. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 168 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی