نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

واکاوي رفتار کشاورزان در پذيرش فناوري آبياري تحت فشار در شهرستان دشتستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 
چکیده: 
در حال حاضر، کمبود آب به يک نگراني عمده در کشور بدل شده است و به طور مشخص، کشاورزي در کانون اصلي مشکل کمبود آب قرار دارد. در اين بين، استفاده از فناوري هاي مدرن آبياري به عنوان يکي از چندين راه حل ممکن براي اين مشکل مطرح شده است. اين پژوهش پيمايشي با هدف واکاوي رفتار پذيرش فناوري هاي آبياري تحت فشار توسط کشاورزان شهرستان دشتستان به انجام رسيد. جامعه ي آماري شامل تمام کشاورزان اين شهرستان به تعداد 20000 نفر بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 243 نفر تعيين شد. نمونه گيري به شيوه تصادفي طبقه اي با انتساب متناسب صورت گرفت. روايي پرسشنامه به عنوان ابزار پژوهش توسط گروهي از صاحب نظران مورد تأييد قرار گرفت. ضريب آلفاي کرونباخ براي ارزيابي پايايي بخش هاي مختلف پرسشنامه بين0/87 تا 0/97 به دست آمد. طبق ضريب همبستگي، بين سن، سابقه کار کشاورزي، تعداد افراد خانواده شاغل به کشاورزي، دريافت وام کشاورزي، دريافت وام آبياري تحتفشار، ميزان سرمايهگذاري در مزرعه و در تأمين آب، فاصله مزرعه تا مرکز خدمات، تعداد کارگر، تعداد قطعات زمين زراعي، تعداد کشاورزان هم جوار کاربر آبياري تحتفشار، ميزان ملاقات با مروجان و ميزان شرکت در کلاسهاي ترويجي با پذيرش آبياري تحتفشار رابطه ي مثبت معني داري وجود دارد. نتايج تحليل مسير نشان داد که بيشترين تأثير بر پذيرش فناوري آبياري تحت فشار مربوط به متغير دانش با ميزان تأثير کل0/359 است. روي هم رفته، نتايج اين تحقيق نشان داد مجموعه اي از متغيرهاي زراعي، اقتصادي، فني، فردي و روان شناختي و حمايتي بر پذيرش فناوري آبياري تحت فشار تأثيرگذارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بهبهانی مطلق، م.، و شریف زاده، م.، و عبداله زاده، غ.، و محبوبی، م. (1396). واکاوی رفتار کشاورزان در پذیرش فناوری آبیاری تحت فشار در شهرستان دشتستان. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران, 13(1 ), 89-103. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466967Vancouver : کپی

بهبهانی مطلق محمد، شریف زاده محمدشریف، عبداله زاده غلامحسین، محبوبی محمدرضا. واکاوی رفتار کشاورزان در پذیرش فناوری آبیاری تحت فشار در شهرستان دشتستان. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران. 1396 [cited 2022May28];13(1 ):89-103. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466967IEEE : کپی

بهبهانی مطلق، م.، شریف زاده، م.، عبداله زاده، غ.، محبوبی، م.، 1396. واکاوی رفتار کشاورزان در پذیرش فناوری آبیاری تحت فشار در شهرستان دشتستان. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران, [online] 13(1 ), pp.89-103. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466967. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 105 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی