برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي استرس حرارتي در نانوايي هاي شهر بجنورد بر اساس شاخص دماي تر گويسان (WBGT) و شاخص تنش گرمايي (HSI)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: گرما يکي از مهمترين عوامل فيزيکي زيان آور در بسياري از محيط هاي کاري مي باشد. کار در محيط هاي گرم موجب استرس در کارگران مي شود و علاوه بر کاهش قابليت هاي انجام کارشان، باعث بروز بيماري هاي متعددي در کارگران مي گردد. فعاليت در نانوايي به جهت ماهيت کار به عنوان يکي از مشاغل پرمخاطره از لحاظ استرس گرمايي محسوب مي شود. لذا هدف از اين مطالعه ارزيابي استرس حرارتي در نانوايي ها بر اساس شاخص دماي تر گويسان و شاخص تنش گرمايي مي باشد. روش کار: مطالعه حاضر يک مطالعه توصيفي – تحليلي و مقطعي مي باشد که در تابستان سال 1395 در نانوايي هاي شهر بجنورد انجام گرديد. در اين مطالعه از دستگاه WBGT متر ديجيتال، براي اندازه گيري دماي خشک، دماي گويسان و دماي تر و از دستگاه آنمومتر براي سنجش سرعت جريان هوا استفاده گرديد. اندازه گيري پارامترهاي موردنظر در حد فاصل شاطر، نان گير و زباله گير و در زمان هاي صبح، ظهر و عصر و در سه ارتفاع قوزک پا، شکم و سر انجام گرفت. همچنين داده ها به نرم افزار آماري SPSS ورژن 19 منتقل و سپس با استفاده از شاخص هاي آماري توصيفي و آزمون هاي تحليلي، داده ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج: تعداد 80 نانوايي شامل نانوايي بربري (34 مورد)، تنوري (8 مورد)، سنگک (7 مورد)، تافتون و فتيرپزي (18 مورد) و لواش يا نازک پزي (13 مورد) بررسي گرديد که ميانگين شاخص WBGT برابر 28. 81± 3. 42 و ميانگين شاخص HSI برابر 86. 47± 13. 46 بود. مقادير اکثر ايستگاه هاي اندازه گيري شده بيش از حد مجاز مي باشد. همچنين ميزان شاخص هاي WBGT و HSI با نوع وظيفه، زمان اندازه گيري، نوع نانوايي و وضعيت تهويه نانوايي اختلاف معناداري وجود داشت. نتيجه گيري: نتايج نشان داد که اغلب نانوايي هاي مورد بررسي شرايط کار براي کارگراني که در مقابل و نزديکي تنور فعاليت دارند در محدوده غير مجاز بوده است و لزوم کنترل هاي مديريتي و فني براي کاهش استرس گرمايي تاکيد مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 126
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی