برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1397 , دوره  26 , شماره  5 ; از صفحه 341 تا صفحه 348 .
 
عنوان مقاله: 

همبستگي کيفيت زندگي با حمايت اجتماعي در بيماران پيوند کليه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات مراقبت بیماری‌های مزمن در منزل، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: پيوند کليه در مرحله نهايي نارسايي کليه بهترين درمان است. کيفيت زندگي عاملي مهم در بقاي پيوند کليه است و بيماران براي ارتقاي سطح کيفيت زندگي به حمايت اجتماعي نياز دارند. بنابراين هدف از مطالعه حاضر تعيين همبستگي کيفيت زندگي با حمايت اجتماعي در بيماران پيوند کليه است. روش کار: اين مطالعه توصيفي مقطعي از نوع همبستگي است که در مورد 166 نفر از بيماران پيوند کليه مراجعه کننده به درمانگاه پيوند کليه مرکز آموزشي درماني شهيد بهشتي همدان در زمستان سال 95 به صورت نمونه گيري در دسترس انجام شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه هاي مشخصات دموگرافيک، کيفيت زندگي (Lapazis (KTQ-25) و حمايت اجتماعي واکس در حضور پژوهشگر تکميل شد. براي تجزيه وتحليل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 24 و آزمون هاي آماري کلموگروف اسميرنف، من ويتني، کروسکال واليس و ناپارامتري اسپيرمن استفاده شد. يافته ها: نتايج نشان داد ميانگين نمره کل کيفيت زندگي بيماران پيوند کليه 99/0 ± 64/2 است. بيشترين ميانگين نمره (3/67) در حيطه علائم جسمي ديده شد و 80/7 درصد از بيماران کيفيت زندگي متوسط داشتند. همچنين ميانگين نمره کل حمايت اجتماعي 7/58 ± 69/91بود که بيشترين ميانگين نمره در حيطه خانواده (25/61) است و 57/2درصد از بيماران در سطح حمايت اجتماعي خوب بودند. بين ميانگين نمرات حمايت اجتماعي با کيفيت زندگي ارتباط مستقيم و معناداري ديده شد (P <0/05، 0/371 = r). نتيجه گيري: با توجه به نتايج مطالعه، بيماران با سطح حمايت اجتماعي بالاتر، از کيفيت زندگي بهتري برخوردارند. بنابراين لازم است به نقش خانواده ها در افزايش کيفيت زندگي بيماران و به تبع آن ارتقاي سلامتي آنان توجه ويژه شود. ازاين رو پرسنل بهداشتي و درماني مي توانند با بررسي نيازهاي حمايتي بيماران از نظر کيفيت و کميت و با بسيج منابع حمايتي موجود در جامعه و مشارکت خانواده به عنوان روشي کم هزينه و موثر در جهت بهبودي کيفيت زندگي بيماران گام بردارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

امیدی، ا.، و قلی نژاد، ح.، و خداویسی، م.، و روشنایی، ق. (1397). همبستگی کیفیت زندگی با حمایت اجتماعی در بیماران پیوند کلیه. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), 26(5 ), 341-348. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466923Vancouver : کپی

امیدی افسر، قلی نژاد حسین، خداویسی مسعود، روشنایی قدرت اله. همبستگی کیفیت زندگی با حمایت اجتماعی در بیماران پیوند کلیه. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان). 1397 [cited 2021September22];26(5 ):341-348. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466923IEEE : کپی

امیدی، ا.، قلی نژاد، ح.، خداویسی، م.، روشنایی، ق.، 1397. همبستگی کیفیت زندگی با حمایت اجتماعی در بیماران پیوند کلیه. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), [online] 26(5 ), pp.341-348. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466923. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 76 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی