برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  13 , شماره  2 ; از صفحه 251 تا صفحه 268 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل مسير رفتار حفاظت منابع آب در بخش کشاورزي و احياي درياچه اروميه: مورد مطالعه کشاورزان حوضه جنوبي درياچه اروميه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه
 
چکیده: 
برخي نظريات در احياي زيست بوم درياچه اروميه بر انتقال منابع آب از مناطق ديگر تأکيد دارند که خودموجب انتقال بحران به آن مناطق مي شود. در اين ميان، کمتر به اصلاح الگوي مصرف آب در بخش هاي متعامل با اين زيست بوم تأکيد مي شود. در اين راستا، بهينه سازي مصرف آب در بخش کشاورزي، راهکار مناسبي براي ذخيره آب و بازگرداندن مازاد آن براي باز توزيع به درياچه مي باشد. لذا، تحقيق حاضر درصدد شناسايي عوامل مؤثر بر رفتار کشاورزان در صرفه جويي مصرف آب با تأکيد بر نقش سازمان هاي مردم نهاد محيط زيستي مي باشد. چارچوب نظري تحقيق بر اساس الگوي رفتار هدفمند پروجيني و کانر شکل گرفت. جامعه تحقيق کليه کشاورزان حوضه آبريز جنوبي درياچه اروميه در شهرستان مياندوآب بودند ( N ≈ 23750 ) که با جدول کرجسي و مورگان حجم نمونه 368 نفر انتخاب شد و طبق نمونه گيري طبق ه اي با انتساب متناسب نسبت به نمونه گيري آن ها اقدام شد و با ابزار پرسشنامه پيمايش شدند. روايي صوري پرسشنامه توسط عده اي از اعضاي هيأت علمي رشته ترويج و آموزش کشاورزي تأييد شد. براي تأييد انسجام گويه هاي شاخص هاي تحقيق، از مطالعه پيش آزمون و تحليل عاملي تأييدي در فضاي نرم افزار AMOS (نسخه 20) استفاده شد. آمار توصيفي و استنباطي تحقيق با نرم افزار SPSS تحليل گرديد. نتايج تحليل مسير نشان مي دهد که کنترل رفتاري و عملکرد سازمان هاي مردم نهاد محيط زيستي به طور مستقيم بر رفتار صرفه جويي آب تأثير مي گذارند و تمايل به مشارکت در سازمان هاي مردم نهاد و تمايل به احياي درياچه اروميه به طور غيرمستقيم و با واسطه نيت مشارکت در سازمان هاي مردم نهاد محيط زيستي و نيت صرفه جويي آب بر رفتار صرفه جويي آب تأثير مي گذارند. در نهايت، بر اساس نتايج تحقيق، پيشنهادهايي براي بهبود رفتار کشاورزان در مصرف آب و افزايش مشارکت آن ها در سازما ن هاي مردم نهاد محيط زيستي ارائه شده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ابدی، ب.، و جلالی، م.، و موسوی، س. (1396). تحلیل مسیر رفتار حفاظت منابع آب در بخش کشاورزی و احیای دریاچه ارومیه: مورد مطالعه کشاورزان حوضه جنوبی دریاچه ارومیه. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران, 13(2 ), 251-268. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466830Vancouver : کپی

ابدی بیژن، جلالی محمد، موسوی سیدبهمن. تحلیل مسیر رفتار حفاظت منابع آب در بخش کشاورزی و احیای دریاچه ارومیه: مورد مطالعه کشاورزان حوضه جنوبی دریاچه ارومیه. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران. 1396 [cited 2022January26];13(2 ):251-268. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466830IEEE : کپی

ابدی، ب.، جلالی، م.، موسوی، س.، 1396. تحلیل مسیر رفتار حفاظت منابع آب در بخش کشاورزی و احیای دریاچه ارومیه: مورد مطالعه کشاورزان حوضه جنوبی دریاچه ارومیه. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران, [online] 13(2 ), pp.251-268. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466830. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 222 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی