برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1397 , دوره  6 , شماره  3 ; از صفحه 92 تا صفحه 105 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي توزيع شکل هاي شيميايي آهن در تعدادي از خاک هاي آهکي باغ هاي پرتقال Citrus sinensis L. )) در منطقه داراب، جنوب شرقي استان فارس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز
 
چکیده: 
کمبود آهن در خاک يک عامل محدودکننده براي رشد اکثر گياهان است. فراهمي آهن در خاک بستگي به توزيع شکل هاي شيميايي آن در بين اجزاي تشکيل دهنده خاک دارد، که خود تحت تأثير برخي ويژگي هاي فيزيکوشيميايي خاک است. هدف از پژوهش حاضر بررسي توزيع شکل هاي شيميايي آهن در تعداي از خاک هاي آهکي باغ هاي پرتقال در منطقه داراب فارس و رابطه اين شکل ها با برخي از خصوصيات فيزيکوشيميايي خاک و غلظت آهن در برگ درختان پرتقال بود. براي جداسازي شکل هاي شيميايي آهن در خاک از روش عصاره گيري دنباله اي استفاده شد. نتايج نشان داد که توزيع شکل هاي شيميايي آهن در خاک هاي مورد مطالعه به صورت اکسيدهاي آهن بلوري < آهن باقي مانده < اکسيدهاي آهن بي شکل < آهن محلول و تبادلي < آهن آلي ≤ آهن کربناتي < آهن متصل به اکسيد هاي منگنز بود. حدود 2/98 درصد از کل آهن خاک در شکل-هاي اکسيدهاي آهن بلوري و آهن باقي مانده وجود داشت که نشان دهنده حضور عمده آهن خاک در شکل هاي غير قابل استفاده گياهي است. در ميان شکل هاي شيميايي آهن، تنها اکسيدهاي آهن بي شکل با آهن قابل استفاده خاک (عصاره گيري شده توسط DTPA) و غلظت آهن برگ همبستگي مثبت و معني داري نشان داد. همچنين، در بين ويژگي هاي خاک، ماده آلي، کربنات کلسيم معادل و ظرفيت تبادل کاتيوني از ويژگي هاي مؤثر در تعيين ميزان قابليت استفاده آهن و مقدار اکسيد آهن بي شکل در خاک بودند. بين برخي از شکل هاي شيميايي آهن در خاک همبستگي مثبت و معني داري مشاهده شد که نشانگر رابطه اي پويا بين اين شکل ها در خاک است. با توجه به نتايج به نظر مي رسد که ميزان ماده آلي خاک مي تواند نقش مؤثري بر فراهمي آهن در خاک باغات پرتقال داشته باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

بوستانی، ح.، و نجفی قیری، م.، و امین، ح.، و میرسلیمانی، ع. (1397). بررسی توزیع شکل های شیمیایی آهن در تعدادی از خاک های آهکی باغ های پرتقال Citrus sinensis L. )) در منطقه داراب, جنوب شرقی استان فارس. تحقیقات کاربردی خاک, 6(3 ), 92-105. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466752Vancouver : کپی

بوستانی حمیدرضا، نجفی قیری مهدی، امین حسین، میرسلیمانی عباس. بررسی توزیع شکل های شیمیایی آهن در تعدادی از خاک های آهکی باغ های پرتقال Citrus sinensis L. )) در منطقه داراب, جنوب شرقی استان فارس. تحقیقات کاربردی خاک. 1397 [cited 2021April12];6(3 ):92-105. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466752IEEE : کپی

بوستانی، ح.، نجفی قیری، م.، امین، ح.، میرسلیمانی، ع.، 1397. بررسی توزیع شکل های شیمیایی آهن در تعدادی از خاک های آهکی باغ های پرتقال Citrus sinensis L. )) در منطقه داراب, جنوب شرقی استان فارس. تحقیقات کاربردی خاک, [online] 6(3 ), pp.92-105. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466752>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 85 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی