برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  6 , شماره  2 ; از صفحه 84 تا صفحه 95 .
 
عنوان مقاله: 

تخمين نقطه اي منحني رطوبتي خاک با استفاده از برخي ويژگي هاي فيزيکي و مکانيکي خاک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 
منحني رطوبتي از ويژگي هاي بنيادي خاک بوده که براي شبيه سازي جريان آب و انتقال توأمان آب و املاح در بخش غيراشباع خاک کاربرد دارد. بدليل وقت گير و پرهزينه بودن اندازه گيري منحني رطوبتي خاک، امروزه روش هاي غيرمستقيم مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف تخمين منحني رطوبتي خاک با استفاده از حدود آتربرگ و برخي ويژگي هاي فيزيکي خاک برنامه ريزي شد. در اين پژوهش تعداد 43 نمونه خاک از مناطق شمال غرب ايران برداشت شد به طوري که 28 نمونه براي توسعه مدل ها و 15 نمونه بمنظور ارزيابي اعتبار مدل ها مورد استفاده قرار گرفت. منحني رطوبتي خاک در مکش هاي (1/0، 2/0، 3/0، 4/0، 1، 2، 3، 5، 10 و 15 بار) و ويژگي هاي فيزيکي و حدود آتربرگ خاک ها به روش-هاي استاندارد اندازه گيري شد. پس از بررسي همبستگي بين متغيرهاي مستقل و ترکيبي در محيط نرم افزار SPSS با روش رگرسيون گام به گام، مناسب ترين ترکيب از متغيرهاي مستقل انتخاب و معادله رگرسيوني چند متغيره براي تخمين منحني رطوبتي ارائه شد. نتايج نشان داد که از بين ويژگي هاي اندازه گيري شده، درصد رس، جرم ويژه ظاهري، حد رواني و خميري بيش ترين همبستگي را با مقدار رطوبت داشتند. مقادير آماره هاي ضريب تبيين (89 درصد) و مجذور ميانگين مربعات خطا (028/0) حاصل از تجزيه هاي آماري در کليه مکش ها نشان دهنده اعتبار بالاي توابع پيشنهادي براي تخمين منحني رطوبتي مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 90
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی