نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 62 تا صفحه 72 .
 
عنوان مقاله: 

تأثير دو گونه باکتري Pseudomonas و سطوح نيتروژن بر ماده خشک، شاخص کلروفيل و جذب نيتروژن و روي در گياه اسفناج

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 
چکیده: 
غلب گونه هاي سودوموناس به عنوان باکتري هاي محرک رشد گياه شناخته شده که در ترکيب با کو نيتروژن (N) مي توانند در رشد و جذب عناصر غذايي گياهان اثرهاي مفيدي داشته باشند. تصور مي رود با کاربرد تلفيقي باکترهاي سودوموناس و کود نيتروژن، توليد اسفناج (Spinacia oleracea L. ) به عنوان يک سبزي پرمصرف در رژيم غذايي انسان را از لحاظ کمي و کيفي افزايش داد. براي دستيابي به اين هدف، در يک آزمايش فاکتوريل با طرح بلوک هاي کامل تصادفي با دو فاکتور و سه تکرار، گياه اسفناج (Spinacia oleracea L. ) با باکتري هاي سودوموناس (Pseudomonas fluorescens، Pseudomonas putida و شاهد بدون باکتري تلقيح شده و با سه سطح نيتروژن صفر، 125 و 250 ميلي گرم بر کيلوگرم خاک از منبع اوره، تيمار گرديد. نتايج تجزيه آماري نشان داد که با افزايش سطح نيتروژن از صفر به 250 ميلي گرم بر کيلوگرم خاک، جذب روي، شاخص کلروفيل برگ ها و وزن خشک گياه به طور معني داري افزايش يافت. با تلقيح باکتري، وزن خشک بخش هوايي و ريشه اسفناج افزايش معني داري نسبت به گياهان شاهد بدون باکتري نشان داد به طوري که بيشترين درصد افزايش وزن خشک در تيمارP. fluorescens با حدود 0/20 درصد براي بخش هوايي و 1/28 درصد براي ريشه در مقايسه با شاهد به دست آمد. شاخص کلروفيل برگ ها در تيمارهاي P. putida و P. fluorescens نسبت به گياهان شاهد به ترتيب حدود 2/22 و 8/13درصد افزايش داشت. ميزان جذب نيتروژن گياهان در تيمارP. fluorescens 2/28 درصد در بخش هوايي و 3/55 درصد در ريشه نسبت به شاهد بدون باکتري افزايش داشت اما جذب روي بخش هوايي در تيمار P. putida کاهش معني داري نسبت به گياهان شاهد بدون باکتري نشان داد. بر اساس نتايج به دست آمده در اين تحقيق، باکتري P. fluorescens به طور مؤثر با توسعه سيستم ريشه اي و افزايش کارايي جذب آب و عناصر غذايي، ميزان رشد و جذب N را افزايش مي دهد. همچنين به-واسطه توليد سيدروفور جذب Zn را در اسفناج بهبود مي بخشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کلانتری، ا.، و علی اصغرزاد، ن.، و نجفی، ن. (1397). تأثیر دو گونه باکتری Pseudomonas و سطوح نیتروژن بر ماده خشک, شاخص کلروفیل و جذب نیتروژن و روی در گیاه اسفناج. تحقیقات کاربردی خاک, 6(1 ), 62-72. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466539Vancouver : کپی

کلانتری افسانه، علی اصغرزاد ناصر، نجفی نصرت اله. تأثیر دو گونه باکتری Pseudomonas و سطوح نیتروژن بر ماده خشک, شاخص کلروفیل و جذب نیتروژن و روی در گیاه اسفناج. تحقیقات کاربردی خاک. 1397 [cited 2022May27];6(1 ):62-72. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466539IEEE : کپی

کلانتری، ا.، علی اصغرزاد، ن.، نجفی، ن.، 1397. تأثیر دو گونه باکتری Pseudomonas و سطوح نیتروژن بر ماده خشک, شاخص کلروفیل و جذب نیتروژن و روی در گیاه اسفناج. تحقیقات کاربردی خاک, [online] 6(1 ), pp.62-72. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466539. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 269 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی