برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر-آذر 1396 , دوره  2 , شماره  7 ; از صفحه 133 تا صفحه 151 .
 
عنوان مقاله: 

سنجش تأثير مبلمان شهري در هويت بخشي و سرزندگي بافت هاي تاريخي شهري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه گلستان، ایران
 
چکیده: 
مبلمان شهري يکي از اجزاي اصلي فضاهاي شهري است، که با حضور آن ها در هر فضايي مي توان کيفيت و کارايي فضا را افزايش داد و راحتي و آسايش را براي فضا به خوبي فراهم آورد. مبلمان شهري بخش زيادي از فعاليت ها در شهر را سامان مي دهد و باعث بالارفتن کيفيت برخورداري شهروندان از محيط پيرامون و افزايش رفاه و لذت آن ها در خيابان، پارک و عرصه هاي ديگر شهري مي شود. درپژوهش حاضر نقش و جايگاه مبلمان در فضاهاي شهري شهر گرگان از ديدگاه شهروندان اين شهر مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفته است رويکرد حاکم براين مطالعه با توجه به موضوع و مؤلفه هاي موردبررسي ترکيبي از روش هاي توصيفي – تحليلي و پيمايشي است که با تکميل پرسشنامه در مناطق مختلف شهر گرگان انجام شده است. جامعه آماري اين پژوهش را شهروندان شهر گرگان در سال 1395 تشکيل مي دهد که تعداد 384 نفر از آن ها با استفاده ازفرمول گوگران انتخاب و پرسش نامه پنج گزينه اي طيف ليکرت به روش تصادفي ساده بين آن ها توزيع شد. پرسشنامه پژوهش، محقق ساخته است که روايي صوري آن توسط اساتيد و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي کرون باخ به ميزان 85/0تأييد شد. براي بررسي فرضيه هاي پژوهش از آزمون Tتک نمونه اي و کاي اسکوئر در محيط نرم افزار spss استفاده شده است. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد که مبلمان شهري بر زيبا سازي و هويت بخشي فضاهاي شهري، سلامت جسماني و رواني شهروندان و کيفيت بخشي فضاهاي شهري تأثير دارد همچنين بين متغير هاي مبلمان شهري و جذب گردشگر در شهر گرگان و نيز بين متغيرهاي مبلمان شهري و توسعه ي گردشگري شهري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کیایی، م. (1396). سنجش تأثیر مبلمان شهری در هویت بخشی و سرزندگی بافت های تاریخی شهری. میراث و گردشگری, 2(7 ), 133-151. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466523Vancouver : کپی

کیایی مریم. سنجش تأثیر مبلمان شهری در هویت بخشی و سرزندگی بافت های تاریخی شهری. میراث و گردشگری. 1396 [cited 2021September24];2(7 ):133-151. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466523IEEE : کپی

کیایی، م.، 1396. سنجش تأثیر مبلمان شهری در هویت بخشی و سرزندگی بافت های تاریخی شهری. میراث و گردشگری, [online] 2(7 ), pp.133-151. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466523. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 683 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی