نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ويژگي هاي سيستم مديريت در مدارس متوسطه ايران از ديدگاه مديران و دبيران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
هدف از اين پژوهش، بررسي ويژگي هاي سيستم مديريت در مدارس متوسطه ايران از ديدگاه مديران و دبيران بود. اين پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش، توصيفي از نوع زمينه يابي بود. جامعه آماري آن را کليه دبيران و مديران رسمي مدارس متوسطه ايران به تعداد 538469 نفر تشکيل مي دادند که براساس جدول کرجسي و مورگان (1970) تعداد 384 نفر با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي خوشه اي چندمرحله اي به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. جهت جمع آوري داده ها از پرسش نامه محقق ساخته با 72 سوال و 14 مولفه «سبک رهبري مشارکتي، آينده نگري، مديريت تغيير و تحول، مديريت ارتباطات، ويژگي هاي شخصيتي و فردي، تمرکز و عدم تمرکز، انعطاف پذيري، تئوري ها و نظريات علمي، اعتماد سازماني، فن آوري اطلاعات و ارتباطات، بهره وري، مهارت هاي روانشناختي، جايگاه و منزلت اجتماعي و سيستم باز» استفاده شده است. روايي صوري و محتوايي ابزار به تاييد متخصصان رسيد و پايايي آن با استفاده از آزمون ضريب آلفاي کرونباخ 84/0=α بدست آمد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي t تک نمونه اي و معادلات ساختاري استفاده شده است. نتايج نشان داد که؛ وضعيت ويژگي هاي سيستم مديريت (سبک رهبري مشارکتي، آينده نگري، مديريت تغيير و تحول، مديريت ارتباطات، ويژگي هاي شخصيتي و فردي، تمرکز و عدم تمرکز، انعطاف پذيري، تئوري ها و نظريات علمي، اعتماد سازماني، فن آوري اطلاعات و ارتباطات، بهره وري، مهارت هاي روانشناختي، جايگاه و منزلت اجتماعي و سيستم باز) در مدارس متوسطه ايران بالاتر از متوسط است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بزرگی بایی، ع.، و صالحی عمران، ا. (1397). بررسی ویژگی های سیستم مدیریت در مدارس متوسطه ایران از دیدگاه مدیران و دبیران. مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی, 11(1 (پیاپی 20) ), 0-0. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466481Vancouver : کپی

بزرگی بایی علی اصغر، صالحی عمران ابراهیم. بررسی ویژگی های سیستم مدیریت در مدارس متوسطه ایران از دیدگاه مدیران و دبیران. مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی. 1397 [cited 2022August13];11(1 (پیاپی 20) ):0-0. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466481IEEE : کپی

بزرگی بایی، ع.، صالحی عمران، ا.، 1397. بررسی ویژگی های سیستم مدیریت در مدارس متوسطه ایران از دیدگاه مدیران و دبیران. مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی, [online] 11(1 (پیاپی 20) ), pp.0-0. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466481. 

 
بازدید یکساله 385 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی