برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي سني و فصلي عيار منيزيم سرم خون گوساله هاي شيري نر و ماده در اروميه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه
 
چکیده: 

عيار منيزيم سرم خون در 200 راس گوساله هولشتاين شيري يك تا 4 ماهه 103) راس نر، 97 راس ماده) در فصول مختلف سال 1380 جهت: 1- تعيين و مقايسه عيار سرمي منيزيم در گوساله هاي نر و ماده، 2- تعيين تغييرات سني و فصلي غلظت منيزيم سرم گوساله، 3- تاثير سن، جنس و فصل در غلظت سرمي منيزيم گوساله و 4- تعيين هيپومنيزمي تحت باليني در گوساله ارزيابي گرديد. تعداد گوساله هاي ماده و نر به ترتيب در تابستان 24 و 24، در پاييز 23 و 18 در زمستان 22 و 29 و در بهار 28 و 32 راس بودند. تعداد گوساله هاي ماده و نر يك ماهه به ترتيب 48 و 32، دو ماهه 21 و 31، سه ماهه 12 و 27 و چهار ماهه 16 و 13 راس بودند. منيزيم سرم به وسيله روش كالريمتري و با استفاده از كيت منيزيم در دستگاه اسپكتروفتومتري در طول موج 500 نانومتر بر حسب ميلي مول در ليتر محاسبه گرديد. از نرم افزار آماري Panacea و روش هاي آناليز منحني نرمال، واريانس يك طرفه و دو طرفه براي تجزيه و تحليل اطلاعات استفاده گرديد. ميانگين غلظت منيزيم سرم گوساله هاي ماده (1.06 mmol/l) از نر (0.79 mmol/l) بيشتر بوده است (p<0.001). ميانگين عيار منيزيم سرم گوساله ها در تابستان، بهار، پاييز و زمستان به ترتيب 0.82، 0.96، 0.95 و 0.93 ميلي مول در ليتر بوده كه تفاوت خاصي را نشان نداده ولي ميانگين منيزيم سرم گوساله هاي نر در تابستان با پاييز (p<0.001) و گوساله ماده در زمستان با تابستان (p<0.001) متفاوت بوده است. ميانگين غلظت منيزيم سرم گوساله هاي ماده يك تا چهار ماهه به ترتيب 1.29، 0.82، 0.84 و 0.67 و براي نرها به ترتيب 0.99، 0.72، 0.78 و 0.52 ميلي مول در ليتر بوده كه حداكثر و حداقل آن در گوساله هاي ماده و نر بوده است. آناليز واريانس يك طرفه نشان داد كه ميانگين عيار منيزيم سرم در گوساله هاي نر چهار ماهه با يك و دو ماهه (p<0.005) و در گوساله هاي ماده چهار ماهه با يك ماهه (p<0.001) متفاوت بوده است. مقايسه فصلي و سني ميانگين منيزيم سرم گوساله هاي نر و ماده (واريانس دو طرفه) نشانگر تاثير فصل و سن در منيزيم سرم گوساله هاي نر و ماده (p<0.001) بوده است. لذا مي توان نتيجه گرفت كه ميانگين منيزيم سرم در گوساله هاي ماده بيشتر از نر بوده است. فصل تاثير خاصي در ميزان منيزيم سرم گوساله ها دارد. منيزيم سرم گوساله با افزايش سن كاهش يافته و در نرها تا حد هيپومنيزمي تحت باليني مي رسند. بنابراين فصل، جنس و سن در ميزان منيزيم سرم گوساله ها موثر بوده و گوساله هاي نر سه ماهه در زمستان و بهار مستعد ابتلا به هيپومنيزمي تحت باليني هستند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 151
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی