برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  3 , شماره  4 ; از صفحه 1 تا صفحه 14 .
 
عنوان مقاله: 

کيفيت مراقبت هاي پرستاري در پرستاران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی پرستاری داخلی - جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: کيفيت مهمترين مسئله در عرصه خدمات سلامت به ويژه مراقبت پرستاري است از آنجايي که هرگز نمي توان به سطح مطلق کيفيت دست يافت، بنابراين بررسي مداوم و مستمر آن همواره الزامي است. پژوهش حاضر با هدف تعيين وضعيت کيفيت مراقبت هاي پرستاري در کارکنان پرستاري اجرا گرديد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي تحليلي است که با مشارکت 210 پرستار در دانشگاه شهيد بهشتي با نمونه گيري در دسترس انجام گرديد. گردآوري داده ها با استفاده از پرسشنامه ه اي مشتمل بر دو بخش مشخصات فردي و پرسشنامه استاندارد کيفيت مراقبت کوال پکس با 72 سؤال در سه بعد رواني – اجتماعي، فيزيکي و ارتباطي انجام شد. به منظور تحليل داده ها از نرم افزار SPSS 16 و نيز از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد. يافته ها: ميانگين سن پرستاران 33/53 سال بود. 20 درصد پرستاران مرد و 76/1 درصد نيز زن بودند. 84% پرستاران کيفيت مراقبت هاي پرستاري را در بعد رواني اجتماعي، 79% در بعد فيزيکي و 68/5% در بعد ارتباطي مطلوب ارزيابي کردند. همچنين بر اساس آزمون من ويتني بين ميزان کيفيت مراقبت هاي پرستاري با جنس رابطه معني داري وجود داشت به طوري که کيفيت مراقبت هاي پرستاري، در پرستاران زن بهتر از پرستاران مرد بود (0/01p=) نتيجه گيري: وضعيت کيفيت مراقبت هاي پرستاري از ديدگاه پرستاران مطلوب است اما تامين کننده انتظارات بيماران در برخي ابعاد مورد بررسي نمي باشد. لذا ارزيابي مجدد استانداردهاي کيفيت مراقبت در سه بعد ساختار، فرايند و برآيند از ديدگاه پرستاران و بيماران، اتخاذ تدابيري جهت افزايش ارتباط درماني مناسب بين پرستار و بيمار و توجه به نيازهاي رواني و اجتماعي بيماران تا حد امکان مي تواند سودمند واقع شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خاکی، س.، و اسمعیل پورزنجانی، س.، و مشعوف، س. (1397). کیفیت مراقبت های پرستاری در پرستاران. پرستاری، مامایی و پیراپزشکی, 3(4 ), 1-14. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466070Vancouver : کپی

خاکی سوره، اسمعیل پورزنجانی سیمین، مشعوف سهیلا. کیفیت مراقبت های پرستاری در پرستاران. پرستاری، مامایی و پیراپزشکی. 1397 [cited 2021September28];3(4 ):1-14. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466070IEEE : کپی

خاکی، س.، اسمعیل پورزنجانی، س.، مشعوف، س.، 1397. کیفیت مراقبت های پرستاری در پرستاران. پرستاری، مامایی و پیراپزشکی, [online] 3(4 ), pp.1-14. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466070. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 478 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی