برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير برنامه هاي محيط زيستي تلويزيون بر ارتقاي آگاهي و نگرش محيط زيستي دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: کارکرد آموزشي رسانه هاي گروهي همواره مورد تأکيد صاحب نظران حوزه هاي گوناگون بوده است و نهادهاي رسمي و غيررسمي از ظرفيت آن ها استفاده کرده اند. در اين بين، رسانه تلويزيون به عنوان يک رسانه تصويري و صوتي از اهميت ويژه اي برخوردار است. هدف از اين پژوهش، بررسي تأثير استفاده از برنامه هاي محيط زيستي تلويزيون بر ارتقاي آگاهي و نگرش محيط زيستي دانشجويان است. روش بررسي: روش اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر نحوه گرد آوري داده ها، نيمه آزمايشي از نوع پيش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل مي باشد. نمونه مورد مطالعه شامل 40 نفر از دانشجويان دانشگاه پيام نور استان مرکزي بود که به روش نمونه در دسترس انتخاب و به طور تصادفي در قالب دو گروه کنترل و آزمون گروه بندي شدند. ابزار گردآوري داده ها شامل پرسش نامه اي بود که روايي محتوايي آن به صورت کمي و کيفي و پايايي آن نيز با روش آلفاي کرونباخ مورد تأييد قرار گرفت. تحليل داده ها با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي صورت گرفت. يافته ها: بر اساس نتايج آزمون آماري، تفاوت معني داري در بين هر دو متغير در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون وجود دارد. مقايسه ميانگين دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون نشان داده است که ميانگين متغير در مرحله پس آزمون نسبت به پيش آزمون در هر دو متغير، بالاتر است، نتايج آزمون تعقيبي نيز بيان گر بالاتر بودن ميانگين گروه آزمايشي تلويزيون نسبت به ميانگين گروه کنترل در هر دو متغير بوده است. بحث و نتيجه گيري: بر مبناي يافته هاي پژوهش، برنامه هاي تلويزيوني موردمطالعه، داراي تأثير مثبت و معني دار بر آگاهي و نگرش محيط زيستي دانشجويان به خصوص آگاهي محيط زيستي آن ها با اندازه اثر بالاتر بوده اند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رضایی، م.، و شبیری، س.، و سرمدی، م.، و لاریجانی، م. (1397). بررسی تاثیر برنامه های محیط زیستی تلویزیون بر ارتقای آگاهی و نگرش محیط زیستی دانشجویان. علوم و تکنولوژی محیط زیست, 20(2 (مسلسل 77) ), 203-215. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=465700Vancouver : کپی

رضایی مهدیه، شبیری سیدمحمد، سرمدی محمدرضا، لاریجانی مریم. بررسی تاثیر برنامه های محیط زیستی تلویزیون بر ارتقای آگاهی و نگرش محیط زیستی دانشجویان. علوم و تکنولوژی محیط زیست. 1397 [cited 2022January24];20(2 (مسلسل 77) ):203-215. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=465700IEEE : کپی

رضایی، م.، شبیری، س.، سرمدی، م.، لاریجانی، م.، 1397. بررسی تاثیر برنامه های محیط زیستی تلویزیون بر ارتقای آگاهی و نگرش محیط زیستی دانشجویان. علوم و تکنولوژی محیط زیست, [online] 20(2 (مسلسل 77) ), pp.203-215. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=465700. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 136 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی