برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تأثير اختلاط نانورس و خاکستر ساقه ني (Phragmites australis (Cav. ) Trin. ex Steud) در تثبيت بستر خاکي ريزدانه راه هاي جنگلي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 
چکیده: 
امروزه استفاده تلفيقي از تثبيت کننده هاي زيستي خاک مانند انواع خاکسترها و نانوذرات براي تسريع و تقويت فرآيند تثبيت بستر خاکي تورم پذير راه ها بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است. خاک رس تورم پذير مورد استفاده در اين پژوهش از مسير عبور جاده هاي پيشنهادي سري دو طرح جنگل داري دکتر بهرام نيا واقع در استان گلستان تهيه شد. براي آماده سازي تيمارهاي تثبيت خاک، ابتدا درصدهاي وزني اختلاط 0/5 نانورس مونت مريلونيت و دو خاکستر ساقه ني (Phragmites australis (Cav. ) Trin. ex Steud)، يک نانورس و چهار خاکستر، 1/5 نانورس و شش خاکستر و دو نانورس و هشت خاکستر به خاک اضافه شد و به مدت پنج دقيقه هم زده شد تا مخلوط همگن و عاري از کلوخه به دست آيد. پس از عمل آوري و گذشت هفت، 14 و 28 روز از زمان تثبيت، آزمايش هاي حدود آتربرگ، تراکم استاندارد، مقاومت تک محوري و ظرفيت بارگذاري کاليفرنيا (CBR) در چهار تکرار در مورد مخلوط هاي خاک و نمونه شاهد انجام شد. نتايج نشان داد که افزودن ترکيبات مختلف خاکستر ني و نانورس به خاک سبب کاهش حد رواني، افزايش حد خميري و کاهش شاخص خميري خاک شد. همچنين، با افزايش درصد وزني مواد افزودني مذکور، رطوبت بهينه افزايش يافت و حداکثر تراکم خشک خاک کم شد. مقاومت فشاري نامحدود و CBR خاک تا تيمار شش درصد خاکستر و 1/5 درصد نانورس به طور قابل ملاحظه اي افزايش يافت، اما افزودن مقادير بيشتر خاکستر و نانورس، تغييرات محسوسي در مقاومت خاک ايجاد نکرد. در اين پژوهش، افزايش زمان عمل آوري سبب کاهش شاخص خميري، افزايش حداکثر تراکم خشک و مقاومت خاک شد. به اين ترتيب، تيمار شش درصد خاکستر و 1/5 درصد نانورس با زمان عمل آوري 28 روز براي تثبيت خاک رس منطقه مورد مطالعه پيشنهاد مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 77
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی