برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  12 , شماره  40 ; از صفحه 23 تا صفحه 39 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي هيدروديناميکي الگوي آشفته جريان و انتقال رسوب توسط مدل CCHE2D (مطالعه موردي: پيچانرود پايين دست سد ميناب )

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان
 
چکیده: 
بررسي الگوي آشفته جريان و انتقال رسوب در رودخانه بخصوص بازه هاي فرسايش پذير از اهميت زيادي برخوردار است. با توجه به روند پيچيده رسوب گذاري و فرسايش در پيچانرود ها و اهميت سرعت جريان آب و نيروهاي تنش برشي بر فرسايش کناره هاي رودخانه، از مدل عددي دو بعدي تحت عنوان CCHE2D براي شبيه سازي الگوي جريان آب و رسوب در بازه اي از پيچان رود طبيعي پايين دست سد ميناب (استان هرمزگان، ايران) استفاده شد. با استفاده از داده هاي توپوگرافي حاصل از نقشه برداري زميني و سپس مدل هندسي و شبکه محاسباتي با ابعاد مختلف و نيز اندازه گيري صحرايي مشخصات جريان و رسوب شامل سرعت و عمق جريان، بار معلق، رسوبات بستر مقاطع مختلف، مدل هيدروديناميکي دو بعدي اجرا گرديد. به منظور ارزيابي تغييرات پروفيل طولي سرعت، توزيع تنش برشي، عمق جريان، فرسايش و رسوب گذاري در بخش هاي انحنادارکانال رودخانه، مقادير شبيه سازي شده با مقادير مشاهداتي مقايسه شدند. در پايان، از دو معيار آماري R. M. S. E و M. A. P. E، براي ارزيابي کارايي مدل استفاده شد. نتايج بيانگر دقت بالا و خطاي ناچيز مدل در پيش بيني پارامترهاي جريان و رسوب مي باشد و نيز شرايط فرسايشي و رسوبگذاري منطقه نشان از فرسايش پذيري بالاي بازه مورد مطالعه در مقابل سيلاب هاي احتمالي دارد. همچنين نتايج نشان داد براي شبيه سازي حالات انتقال آشفتگي و پيش بيني نواحي گردابه اي در ناحيه قوس مقعر، مدل آشفتگي k-ε عملکرد بهتري نسبت به مدل لزجت گردابه اي داشته است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

خسروی، غ. (1397). بررسی هیدرودینامیکی الگوی آشفته جریان و انتقال رسوب توسط مدل CCHE2D (مطالعه موردی: پیچانرود پایین دست سد میناب ). مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران, 12(40 ), 23-39. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=465449Vancouver : کپی

خسروی غلامرضا. بررسی هیدرودینامیکی الگوی آشفته جریان و انتقال رسوب توسط مدل CCHE2D (مطالعه موردی: پیچانرود پایین دست سد میناب ). مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران. 1397 [cited 2021April19];12(40 ):23-39. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=465449IEEE : کپی

خسروی، غ.، 1397. بررسی هیدرودینامیکی الگوی آشفته جریان و انتقال رسوب توسط مدل CCHE2D (مطالعه موردی: پیچانرود پایین دست سد میناب ). مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران, [online] 12(40 ), pp.23-39. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=465449>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 124 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی