برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  47 , شماره  3 ; از صفحه 561 تا صفحه 567 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي مدل SALTMED تحت شرايط مختلف مديريت هاي آبياري قطره اي با آب شور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان
 
چکیده: 
آبياري با آب شور نيازمند اعمال مديريت هاي مختلف براي کاهش اثرات مخرب شوري روي گياه، خاک و محيط زيست است. مدل هاي شبيه سازي ازآنجايي که توان برآورد عملکرد محصول و وضعيت خاک را با توجه به تغيير اقليم، گياه و عمليات مديريتي دارند، ابزاري مناسب براي مديريت آبياري در شرايط شوري آب وخاک هستند. در اين پژوهش مدل SALTMED تحت شرايط مختلف مديريت آبياري ذرت با آب شور مورد ارزيابي قرار گرفت. آبياري با استفاده از سيستم آبياري قطره اي نواري در سه مديريت اختلاط، تناوب يک درميان و تناوب نيم درميان آب شور با آب شيرين در چهار سطح شوري انجام شد. مدل SALTMED بر اساس اطلاعات نيمي از تيمارها واسنجي و با نيمي ديگر صحت سنجي شد. واسنجي مدل روي رطوبت خاک، عملکرد دانه و بيوماس توليدي صورت گرفت. متوسط ريشه ميانگين مربعات خطاي نرمال (NRMSE) در شبيه سازي عملکرد و بيوماس به ترتيب 21/3 و 35/2 درصد به دست آمد که بيانگر دقت بالاي مدل است. ميانگين مقدار NRMSE در شبيه سازي رطوبت خاک براي مديريت هاي مختلف 52/6 درصد محاسبه شد. همچنين شبيه سازي توزيع شوري در خاک در مديريت هاي تناوبي با دقت کمتري (NRMSE=15٫ 71) نسبت به مديريت اختلاط (NRMSE=9٫ 57) صورت گرفت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 76
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی