برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي فرسايش قابل تحمل خاک در مقياس حوضه آبخيز بر اساس باروري و کيفيت خاک (حوضه حاجي قوشان استان گلستان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی علوم خاک، دانشگاه تهران، کرج
 
چکیده: 
فرسايش خاک مهم ترين شکل تخريب منابع خاک و منبع آلودگي هاي غيرنقطه اي به شمار مي رود. هنگامي که مقدار فرسايش خاک از آستانه قابل تحمل تجاوز کند طيف وسيعي از مشکلات اقتصادي-اجتماعي-محيط زيستي رخ مي دهند. روش هاي مختلفي براي تعيين فرسايش قابل تحمل ارائه شده است که هرکدام داراي مزيت و محدوديت هاي خاص خود هستند. در اين پژوهش، روش مبتني بر شاخص باروري و روش مبتني بر عمق و کيفيت خاک به عنوان رايج ترين روش ها براي تعيين فرسايش قابل تحمل مورد استفاده قرار گرفتند. هر دو روش مجموعه اي از ويژگي هاي اساسي خاک شامل نفوذپذيري، ظرفيت نگه داري آب، کربن آلي خاک، پايداري خاکدانه ها، جرم مخصوص ظاهري و وضعيت حاصل خيزي خاک شامل عناصر غذايي نيتروژن، فسفر و پتاسيم را دربر دارند. نتايج نشان داد بين مقدار فرسايش قابل تحمل محاسبه شده با هر دو روش ارتباط نزديکي وجود دارد. ميانگين وزني مقدار فرسايش قابل تحمل محاسبه شده براي منطقه موردمطالعه با استفاده از مدل شاخص باروري حدود 2/9 و بر اساس عمق و کيفيت خاک حدود 2/10 تن بر هکتار در سال برآورد شد. هرچند روش مبتني بر عمق و کيفيت خاک به عنوان يک روش استاندارد مطرح است اما نتايج نشان داد که روش باروري خاک نيز کارايي قابل قبولي داشته و حتي به لحاظ مفهومي قوي تر به نظر مي رسد؛ زيرا در اين روش، وضعيت باروري خاک سطحي با خاک زيرسطحي مقايسه مي شود اما در روش کيفيت خاک فقط به وضعيت فيزيکي و شيميايي خاک سطحي توجه مي شود. از طرف ديگر، روش مبتني بر عمق و کيفيت خاک، دامنه خاک هاي متعلق به يک گروه بسيار زياد بوده و بنابراين دقت تخمين فرسايش قابل تحمل پايين است. ازآنجايي که هر دو مدل تنها اثرات درون مزرعه اي فرسايش را حساب مي کنند، بنابراين مقادير به دست آمده بدون درنظر گرفتن اثرات برون مزرعه اي فرسايش، براي برنامه هاي حفاظت خاک منطقه قابل توصيه هستند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 125
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی