برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  11 , شماره  1 ; از صفحه 51 تا صفحه 60 .
 
عنوان مقاله: 

اثر بر همکنش کود نيتروژن و علف کش نيکوسولفورون+ريم سولفورون در کنترل علف هاي هرز ذرت دانه اي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شیراز
 
چکیده: 
به منظور بررسي تاثير برهمکنش کود نيتروژن و علف کش نيکوسولفورون + ريم سولفورون در کنترل علف هاي هرز ذرت دانه اي هيبريد سينگلکراس 704، آزمايشي به صورت طرح نواري(استريپ) در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 3 تکرار در سال 1390 در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه شيراز واقع در باجگاه اجرا شد. تيمارها شامل کود نيتروژن در 4 سطح (صفر، 180، 270 و 360 کيلوگرم در هکتار) و علف کش نيکوسولفورون + ريم سولفورون در 4 دوز (صفر، يک سوم، يک دومو معادل دز توصيه شده از175 گرم ماده موثر در هکتار ميباشد. نتايج تجزيه برهمکنش ها نشان داد بيشترين وزن خشک علف هاي هرز در تيمار بدون علف کش با کود نيتروژن 360 کيلوگرم در هکتار به دست آمد، که با تيمار دوز توصيه شده علف کش در تمام سطوح کودي اختلاف معني داري داشت. کمترين وزن خشک علف هاي هرز در تيمار دز توصيه شده علف کش با تيمار کود نيتروژن 270 کيلوگرم در هکتار بدست آمد که با تيمار کودي 360 کيلوگرم در هکتار اختلاف معني داري نداشت. تيمارهاي سطوح کودنيتروژن 270 و 360 کيلوگرم در هکتار، در تيمار دز توصيه شده علف کش (175 گرم ماده موثر در هکتار) اختلاف معني داري از نظر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت نداشتند. بنابراين براي دستيابي به بيشترين عملکرد دانه و بهترين کنترل علف هاي هرز بايستي از دز توصيه شده و کود نيتروژن 270 کيلوگرم در هکتار براي کنترل علف هاي هرز ذرت استفاده شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 90
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی