برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1384 , دوره  63 , شماره  5 ; از صفحه 386 تا صفحه 391 .
 
عنوان مقاله: 

هم ابتلايي اختلال وسواسي – جبري در دوره هاي مانيا و بهبودي بيماران دوقطبي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: گزارش هايي از بهبودي علايم وسواسي - جبري در دوره هاي مانياي اختلال دوقطبي و بازگشت اين علايم با با بهبودي مانيا وجود دارد. ولي تا کنون مقايسه اي بين ميزان علايم ياد شده در دوره هاي مانيا و بهبودي بيماران دوقطبي انجام نشده است. اين پژوهش با هدف انجام چنين مقايسه اي به انجام گرديد.
مواد و روشها: در يک تحقيق مقطعي، تعداد 60 بيمار مبتلا به اختلال دو قطبي نوع يک (بر اساس ملاک هاي تشخيصي DSM-IV) در دو گروه 30 نفره مورد ارزيابي قرار گرفتند. افراد گروه اول در دوره مانيا و افرارد گروه دوم در دوره بهبودي بودند. براي ارزيابي شدت علايم وسواسي – جبري از مقياس وسواسي جبري ييل – براون (Y-BOCS) استفاده شد و با کمک نقطه برش همين مقياس، مورد اختلال وسواسي – جبري (OCD) تعيين گرديد. از مقياس سنجش مانياي يانگ (YMRS) براي تعيين شدت علايم مانيا در گروه اول و از YMRS و مقياس سنجش افسردگي هاميلتون (HRSD) براي نشان دادن وضعيت خلقي عادي در گروه دوم بهره گرفته شد. اطلاعات به دست آمده با روش هاي آماري توصيفي و تحليلي ارزيابي گرديد.
يافته ها: در گروه هاي اول و دوم ميانگين نمرات Y-BOCS به ترتيب 5.9 (انحراف معيار 8.92) و 7.9 ( انحراف معيار 8.53) و ميزان ابتلا به OCD به ترتيب %13.3 و %16.7 بود که بر پايه آزمون هاي t و کاي دو تفاوت معني دار آماري نداشتند. ارتباط شدت علايم مانيا و علايم وسواسي – جبري نيز بر پايه آزمون همبستگي پيرسون معني دار نبود.
نتيجه گيري و توصيه ها: به ا ين ترتيب، يافته هاي پژوهش هاي پيشين مبني بر تخفيف علايم وسواسي – جبري در دوره هاي مانيا، تاييد نمي شود  و انجام مطالعه اي طولي و کنترل شده براي بررسي بيشتر اين فرضيه پيشنهاد مي گردد.

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 556
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی