برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات سطوح مختلف يک کوپليمر اکريليکي بر رشد گياه ذرت در خاک هاي آلوده به آرسنيک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان
 
چکیده: 
کاهش غلظت اجزاء متحرک شبه فلز سمي آرسنيک بسيار حائز اهميت است چرا که اين اجزاء ارتباط مستقيمي با زيست فراهمي آن دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير کوپليمر مالئيک انيدريد-استايرن-اکريليک اسيد بر کاهش تحرک و فراهمي آرسنيک و رشد ذرت در خاک هاي آلوده شده به آرسنيک انجام شد. بدين منظور يک آزمايش فاکتوريل با دو فاکتور سطوح کوپليمر اکريليکي (صفر، 05/0، 1/0 و 2/0 درصد) و سطوح مختلف آرسنيک (صفر، 6، 12، 24، 48 و 96 ميلي گرم بر کيلوگرم خاک) در قالب طرح کاملاً تصادفي و با سه تکرار انجام شد. از گياه ذرت به عنوان شاخص زيستي استفاده شد و قبل از کشت آن، غلظت آرسنيک قابل جذب در خاک ها اندازه گيري شد. پس از برداشت، وزن خشک، غلظت عناصر آرسنيک و فسفر در ريشه و بخش هوايي ذرت اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که آلودگي خاک به آرسنيک سبب افزايش غلظت هاي آرسنيک قابل جذب، آرسنيک ريشه و بخش هوايي، فسفر ريشه و کاهش غلظت فسفر بخش هوايي شد. کوپليمر اکريليکي در کليه سطوح آرسنيک خاک، غلظت هاي آرسنيک قابل جذب و آرسنيک ريشه و بخش هوايي ذرت را به طور معني دار کاهش داد. اين کوپليمر با کاهش تجمع آرسنيک و فسفر در ريشه گياهان کشت شده در خاک هاي آلوده شده، سبب افزايش وزن خشک آن شد و با افزايش غلظت فسفر و کاهش تجمع آرسنيک در بخش هوايي سبب افزايش وزن خشک آن شد. توصيه مي شود اين کوپليمر اکريليکي براي کاهش تحرک آرسنيک در خاک هاي آلوده مورد استفاده قرار گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی