برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي توانايي جذب و انتقال سرب در سه رقم کلم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه خاکشناسی، دانشگاه زنجان
 
چکیده: 
به منظور بررسي توانايي جذب و انتقال سرب در سه رقم کلم يک آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کاملاً تصادفي در شرايط گلخانه به اجرا درآمد. تيمارها شامل شش سطح آلودگي خاک به سرب (صفر، 50، 100، 150، 300 و 400 ميلي گرم سرب بر کيلوگرم خاک از منبع نيترات سرب ([Pb(NO3)2] و سه رقم کلم (Brassica oleracea var. acephala L., Brassica oleracea var. italica L. & Brassica oleracea var. capitata L. ) بودند که در سه تکرار مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج تجزيه واريانس داده ها نشان داد که تيمارها اثر معني داري در سطح احتمال يک درصد (P<0. 01) بر عملکرد تر و خشک، سطح برگ و شاخص کلروفيل برگ هر سه رقم کلم داشتند. با افزايش غلظت سرب خاک، انباشت سرب در ريشه، ساقه و سر کلم در رقم هاي مختلف به طور معني داري افزايش يافت. در کلم زينتي و کلم بروکلي انباشت سرب در ريشه>ساقه>سر کلم بود در حالي که در کلم برگ انباشت در سر کلم>ساقه>ريشه بود. بيش ترين مقدار سرب جذب شده متعلق به کلم برگ (64/2 ميلي گرم در گلدان) بود و کلم بروکلي (85/1 ميلي گرم در گلدان) و کلم زينتي (86/0 ميلي گرم در گلدان) به ترتيب در مقام هاي بعدي قرار گرفتند. فاکتور انتقال براي رقم هاي کلم زينتي و کلم بروکلي کم تر از يک و براي رقم کلم برگ بيش تر از يک بود اما فاکتور تجمع زيستي براي هر سه رقم کلم (زينتي، بروکلي و برگ) کم تر از يک بود. بر اساس استاندارد (FAO/WHO) مشاهده شد که کم ترين و بيش ترين غلظت سرب در هر سه رقم مورد مطالعه بيش تر از مقدار مجاز آن است. لذا با در نظر گرفتن اين موضوع براي کاهش احتمال انتقال سرب به زنجيره غذايي لازم است در صورت کشت ارقام کلم بروکلي و کلم برگ در زمين هاي آلوده به فلزات سنگين قبل از عرضه اين محصولات به بازار، غلظت اين فلزات در بخش خوراکي آن ها اندازه گيري شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عبدالهی، س.، و گلچین، ا. (1397). بررسی توانایی جذب و انتقال سرب در سه رقم کلم. تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران), 49(1 ), 145-158. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=464478Vancouver : کپی

عبدالهی سمانه، گلچین احمد. بررسی توانایی جذب و انتقال سرب در سه رقم کلم. تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران). 1397 [cited 2021September21];49(1 ):145-158. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=464478IEEE : کپی

عبدالهی، س.، گلچین، ا.، 1397. بررسی توانایی جذب و انتقال سرب در سه رقم کلم. تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 49(1 ), pp.145-158. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=464478. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 148 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی