برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثربخشي باکتريهاي حل کننده فسفات در قالب کود ميکروبي فسفاته بر گياه ذرت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 
چکیده: 
امروزه استفاده از کودهاي شيميايي، آلي و زيستي جزء لاينفک کشاورزي به شمار مي روند، در اين ميان نياز به تامين عنصر فسفر براي توليد محصولات کشاورزي لازم و ضروري مي باشد. استفاده از کودهايي با بستر آلي و شيميايي و تلفيق آنها با ميکروارگانيسم هاي مفيد از جمله باکتريهاي حل کننده فسفات باعث عرضه محصولاتي به نام کودهاي ميکروبي فسفاته شده است. بر اين اساس در اين تحقيق کارايي استفاده و اثربخشي 6 باکتري موجود در بانک ميکروبي گروه علوم و مهندسي خاک به نام هاي (Pseudomonas fluorescens Tabriz، P. putida Tabriz، Pseudomnas sp. C16-2O، Enterobacter sp. S16-3، Bacillus megaterium JK6 و B. firmus) بر بستر پايه ﺧ ﺎ ک ﻓ ﺴ ﻔ ﺎ ت (45 ﮔ ﺮ م) + ﮔ ﻮ ﮔ ﺮ د (15ﮔ ﺮ م) + باگاس (30 ﮔ ﺮ م) پس از تامين جمعيت ميکروبي اوليه مناسب مورد ارزيابي قرار گرفت. همچنين در اين آزمايش باکتري Pantoeaagglomerans P5 به عنوان باکتري حل کننده فسفات مورد استفاده در کود بارور2 نيز به عنوان کنترل مثبت استفاده شد. آزمايش در مجموع با در نظر گرفتن 17 تيمار در 4 تکرار که شامل تيمارهاي شاهد منفي (بدون کود ميکروبي و کود سوپرفسفات)، شاهد مثبت (کود سوپرفسفات تريپل بر اساس آزمون خاک)، کود فسفاته پودري (بدون افزودن باکتري)، کود ميکروبي فسفاته تهيه شده از هر شش باکتري در مقادير هم وزن (6/0 گرم) و دو برابر (2/1 گرم) مقدار کود سوپرفسفات تريپل توصيه شده بود، انجام شد. نتايج به دست آمده از آزمايشات گلخانه اي نشان داد که کاربرد کودهاي ميکروبي فسفاته در گياه ذرت رقم سينگل گراس 704، بر وزن تر و خشک ريشه و بخش هوايي، شاخص کلروفيل، مقدار و جذب فسفر بخش ريشه و بخش هوايي، تاثير کاملاً معني داري (در سطح 5%) دارد. تلقيح کودهاي ميکروبي حاوي باکتريهاي محرک رشد گياه کلنيزاسيون اين باکتريها را در ريزوسفر گياه به دنبال داشته است و شاهد افزايش ميانگين پارامترهاي اندازه گيري شده بوديم. تيمارهاي کودي Enterobacter sp. S16-3 و Pseudomonas sp. C162-O در اکثر پارامترهاي اندازه گيري شده داراي عمکلردي شبيه تيمار Pantoea agglomerans P5 بودند و هر سه اين تيمار ها در اکثر موارد داراي عملکرد بالاتري نسبت به تيمار کود شيميايي سوپرفسفات تريپل بودند. تيمارهاي P. fluorescensوP. putida هم تا حدودي داراي عملکرد مشابه يکديگر بودند، البته بايستي عنوان نمود که تيمار ميکروبي B. firmusدر برخي موارد و تيمار B. megaterium در اکثر پارامترها داراي عملکرد پايين تري نسبت به تيمار بستر بدون باکتري (کنترل منفي) و حتي پايين تر از تيمار بدون بستر کود (No Carrier) بودند. لازم به ذکر است که اثر سطوح مختلف مصرف کودي در اين پژوهش کاملاً معني دار بود و در اکثر موارد سطح مصرفي 2/1 گرم نسبت به سطح مصرفي 6/0 گرم باعث افزايش عملکرد حدود دو برابري در گياه شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ساریخانی، م.، و علی اصغر زاد، ن.، و خوشرو، ب. (1397). بررسی اثربخشی باکتریهای حل کننده فسفات در قالب کود میکروبی فسفاته بر گیاه ذرت. تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران), 49(1 ), 71-81. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=464458Vancouver : کپی

ساریخانی محمدرضا، علی اصغر زاد ناصر، خوشرو بهمن. بررسی اثربخشی باکتریهای حل کننده فسفات در قالب کود میکروبی فسفاته بر گیاه ذرت. تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران). 1397 [cited 2022January17];49(1 ):71-81. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=464458IEEE : کپی

ساریخانی، م.، علی اصغر زاد، ن.، خوشرو، ب.، 1397. بررسی اثربخشی باکتریهای حل کننده فسفات در قالب کود میکروبی فسفاته بر گیاه ذرت. تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 49(1 ), pp.71-81. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=464458. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 62 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی