برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  4 , شماره  4 ; از صفحه 1215 تا صفحه 1225 .
 
عنوان مقاله: 

برآورد رواناب رويداد مبنا در حوضه ي کوهستاني با استفاده از مدل توزيعي فيزيکي GSSHA

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 
چکیده: 
مدل هاي توزيعي فيزيکي در شبيه سازي فرايندهاي رواناب سطحي در حوضه هايي با شرايط پيچيده ي فيزيکي به جواب هايي با اعتمادپذيري بيشتر منجر مي شوند. در اين مطالعه مدل سازي فرايند بارش رواناب در حوضه ي آبريز کوهستاني زيارت با استفاده از مدل توزيعي فيزيکي GSSHA بررسي شده است. به اين منظور نقشه هاي مدل رقوم ارتفاعي، نوع خاک و کاربري اراضي تهيه شده و سه رويداد براي واسنجي و دو رويداد براي صحت سنجي در نظر گرفته شد. معيارهاي دقت برازش نش ساتکليف (NSE)، درصد خطاي برآورد حجم (PEV)، درصد خطاي برآورد دبي اوج (PETP) و درصد خطاي برآورد زمان دبي اوج (PEP) و معيار بصري براي تحليل نتايج استفاده شد. ميانه ي معيارهاي PEV، PEP و PETP در مراحل واسنجي و صحت سنجي به ترتيب 3/25 و 5/61، 5/5 و 8/11 و 8/4 و 0 بوده که نشان دهنده ي کم برآوردي حجم، دقت مناسب در دبي اوج و دقت بسيار خوب در زمان دبي اوج است. نيز بررسي بصري هيدروگراف هاي شبيه سازي و معيار NSE تأييد کننده ي دقت مدل در شبيه سازي شکل هيدروگراف رواناب است. نتايج نشان مي دهد اگر چه پارامتر رطوبت اوليه ي خاک در مرحله ي صحت سنجي بر اساس يک تخمين اوليه در نظر گرفته شده، در مجموع دقت مدل در برآورد مشخصه هاي رواناب مناسب است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 84
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی