برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  52 , شماره  3 ; از صفحه 687 تا صفحه 710 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل فضايي تأثير توزيع اندازه ي شهرها بر رشد اقتصادي در ايران (90-1385)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
 
چکیده: 
سيستم شهري هر کشور مجموعه اي از شهرها با اندازه هاي متفاوت مي باشد، به گونه اي که تعداد کمي شهر بسيار بزرگ در کنار تعداد بسيار زيادي شهر کوچک قرار دارند. با نابرابرتر شدن توزيع اندازه ي شهرها، تمرکز منابع در شهرهاي بزرگ مي تواند عامل رشد اقتصادي و کمبود منابع در شهرهاي متوسط و کوچک مي تواند مانع رشد باشد. از اين رو، تأثير توزيع اندازه ي شهرها بر رشد اقتصادي مبهم است. هدف اصلي اين مطالعه بررسي رابطه ي توزيع اندازه ي شهرها و رشد اقتصادي در ايران در سال هاي 90-1385 براي 30 استان کشور در قالب مدل رشد سولو-سوآن است. مدل رشد دوربين فضايي در قالب مدل پانل پوياي تصادفي، تصريح و برآورد مي شود. براي اين منظور، متغيرهاي ضريب جيني فضايي و شاخص هريشمن-هرفيندال به عنوان متغيرهاي اندازه گيري توزيع اندازه ي شهرها به همراه وقفه فضايي آن ها به ساير متغيرهاي مستقل مدل اضافه شده اند. نتايج، نشانگر منفي بودن ضرايب برآوردي وقفه ي زماني و فضايي درآمد سرانه مي باشند. ضرايب برآوردي متغيرهاي ضريب جيني و شاخص هيرشمن-هرفيندال و نيز وقفه ي فضايي اين دو، مثبت و معنادار مي باشند که تأثير مستقيم و فضايي مثبت توزيع اندازه ي شهرها را بر درآمد سرانه و رشد اقتصادي نشان مي دهند. ضرايب برآوردي ساير متغيرها از جمله نرخ باروري، بودجه، نرخ تورم، آموزش معني دار و منطبق با انتظار است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 67
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی