برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  4 , شماره  4 ; از صفحه 1089 تا صفحه 1103 .
 
عنوان مقاله: 

بهينه سازي روش DRASTIC با استفاده از هوش مصنوعي براي ارزيابي آسيب پذيري آبخوان چند گانه ي دشت ورزقان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
 
چکیده: 
با توجه به افزايش جمعيت و توسعه ي فعاليت هاي کشاورزي و معدني در دشت ورزقان که سبب افزايش مقادير نيترات تا پنج برابر استاندارد سازمان بهداشت جهاني (WHO) شده، ارزيابي آسيب پذيري و حفاظت از منابع آب زيرزميني در اين منطقه اهميت زيادي دارد. در اين پژوهش، آسيب پذيري آبخوان چندگانه ي دشت ورزقان در برابر آلودگي به کمک روش DRASTIC در محيط ArcGIS بررسي شده و بهينه سازي روش DRASTIC با استفاده از مدل ANN صورت گرفته است. براي اجراي روش DRASTIC از پارامترهاي مؤثر در ارزيابي آسيب پذيري سفره ي آب زيرزميني شامل عمق سطح ايستابي، تغذيه ي خالص، جنس محيط آبخوان، نوع خاک، شيب توپوگرافي، مواد تشکيل دهنده ي ناحيه ي غيراشباع و هدايت هيدروليکي استفاده شده که به صورت هفت لايه ي جداگانه براي آبخوان آزاد و تحت فشار تهيه و بعد از رتبه دهي و وزن دهي و تلفيق اين هفت لايه شاخص DRASTIC محاسبه شد که براساس نتايج به دست آمده شاخص DRASTIC براي آبخوان آزاد 92-164 و براي آبخوان تحت فشار 48-93 برآورد شد. به منظور بهينه سازي روش DRASTIC، از مدل شبکه ي عصبي مصنوعي استفاده و به اين منظور داده هاي ورودي )پارامترهاي (DRASTIC و خروجي (شاخص آسيب پذيري) و مقادير نيترات مربوط به آن به دو دسته ي آموزش و آزمايش تقسيم شد و پس از آموزش مدل، با استفاده از مقادير نيترات نتايج مدل در مرحله ي آزمايش ارزيابي شد. نتايج نشان داد مدل شبکه ي عصبي مصنوعي به کار گرفته شده، قابليت بهبود نتايج روش DRASTICاوليه را دارد. براي صحت سنجي نتايج روش کلاسيک و مدل هوش مصنوعي استفاده شده در اين پژوهش، از داده هاي غلظت نيترات و ضريب همبستگي آن با شاخص آسيب پذيري در منطقه استفاده شد. مدل ANN با داشتن ضريب تعيين (R2) و شاخص همبستگي (CI) بيشتر نسبت به روش DRASTIC و همچنين توانايي ارزيابي يکپارچه ي آبخوان چندگانه و حذف خطاي نظر کارشناسي اعمال شده در روش کلاسيک، روش بهتري براي ارزيابي آسيب پذيري آبخوان چندگانه ي دشت ورزقان است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 113
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی