برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  46 , شماره  3 ; از صفحه 517 تا صفحه 527 .
 
عنوان مقاله: 

واکاوي چالش هاي ترويج براي تعامل با کنشگران نظام دانش و طلاعات کشاورزي از ديدگاه متخصصان ترويج

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 
اين مطالعه به بررسي چالش هاي تعاملي ترويج با کنشگران نظام دانش و اطلاعات کشاورزي از ديدگاه متخصصان ترويج مي پردازد. تحقيق حاضر با روش پيمايشى انجام گرديده است. جامعه ي آماري تحقيق متخصصان ترويج ايران مي باشند (140 (N= که از اين ميان با استفاده از جدول کرجسي و مورگان تعداد 103 نفر به روش نمونه گيري هدفمند به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند و در نهايت 90 پرسشنامه جمع آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بوده است؛ که در آن چالش هاي تعاملي ترويج با شش کنشگر ديگر اين نظام يعني تحقيق، آموزش، کشاورزان، سياستگذاران، شرکت هاي خصوصي و تشکل هاي کشاورزان و همچنين ميزان تعاملات متخصصان با ساير زيرنظام هاي اين نظام مورد بررسي قرار گرفته است. روايي محتوايي پرسشنامه توسط پانلي از صاحب نظران علوم ترويج و آموزش کشاورزي مورد تاييد قرار گرفته است و ضريب پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه نيز با انجام آزمون مقدماتي بين 74/0 تا 95/0 به دست آمده است. نتايج حاصله نشان مي دهد مشکلات ترويج به ترتيب اولويت در تعامل با سياستگذاران، مراکز تحقيقاتي، کشاورزان، آموزش، تشکل هاي کشاورزان و شرکت هاي خصوصي مي باشد. بعلاوه نتايج حاصله نشان مي دهد عمده مشکلات ترويج براي تعامل با ساير کنشگران مورد مطالعه عبارت است از: عدم وجود ضمانت اجرايي در صورت انعکاس مشکلات از سوي ترويج براي سياستگذاران، عدم گرايش محققان و مروجان پيرامون مشارکت با يکديگر، عدم تناسب تعداد مروجان و کشاورزان و ناکافي بودن تجارب بخش خصوصي در ارائه خدمات ترويجي. همچنين نتايج تحقيق نشان مي دهد متخصصان ترويج در مورد مشکلات تعاملي ترويج با ديگر کنشگران اجماع نظر دارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

نوری، م.، و صدیقی، ح.، و شعبانعلی فمی، ح.، و کابلی، ن. (1394). واکاوی چالش های ترویج برای تعامل با کنشگران نظام دانش و طلاعات کشاورزی از دیدگاه متخصصان ترویج. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), 46(3 ), 517-527. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=464290Vancouver : کپی

نوری مجتبی، صدیقی حسن، شعبانعلی فمی حسین، کابلی نرجس. واکاوی چالش های ترویج برای تعامل با کنشگران نظام دانش و طلاعات کشاورزی از دیدگاه متخصصان ترویج. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1394 [cited 2021April14];46(3 ):517-527. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=464290IEEE : کپی

نوری، م.، صدیقی، ح.، شعبانعلی فمی، ح.، کابلی، ن.، 1394. واکاوی چالش های ترویج برای تعامل با کنشگران نظام دانش و طلاعات کشاورزی از دیدگاه متخصصان ترویج. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 46(3 ), pp.517-527. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=464290>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 140 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی